06-52500157 info@wisselkom.nl

Ik heb als belastingadviseur inmiddels alweer een flink aantal beginnende collega-belastingadviseurs verder in en met het vak van belastingadviseur begeleid. Neen, ik heb ze niet opgeleid omdat ze allemaal een meer dan adequate opleiding/studie hebben genoten; niet zelden zelfs een hogere opleiding/studie dan ik.

 

Eén van de zaken, welke ik ze allemaal heb bijgebracht, is de methodiek van het “aanvliegen” van vragen, situaties of problemen.

  • Altijd beginnen met de inventarisatie van de vraag, probleem, situatie, et cetera (hierna: de vraag). Dit is naar mijn mening basaal en moet je ook zeer grondig doen en zeker de tijd voor nemen; het is je basis voor het verdere vervolg.
  • Na de uitgebreide en grondige inventarisatie doe je je fiscaaltechnische beoordeling van de feiten en je vakinhoudelijke analyse.
    Bij een juiste inventarisatie van de relevante feiten hoeft dit niet zo heel lang te duren en tenslotte
  • Maak je je antwoord of advies voor de vraagsteller/je klant klaar. Op basis van een juiste inventarisatie van de feiten en je goede analyse is dit het meest eenvoudige onderdeel.

Voor de beide laatste werkzaamheden geldt dat je altijd, maar dan ook altijd de wet- en regelgeving als ook de gewezen jurisprudentie als leidraad moet gebruiken. Ik heb ervaren dat mijn (toenmalige) collega-belastingadviseurs deze logische methodiek zijn gaan hanteren en nog steeds hanteren.

Sinds een week of wat volg ik op een fiscaal forum de beantwoording van een gestelde fiscale vraag. De beantwoording geschiedt uiteraard door belastingadviseurs. Tot mijn – niet geringe – verbazing lees ik dat meerdere belastingadviseurs zich niet eens de moeite getroosten om bijvoorbeeld “in de boeken te duiken”, maar daarentegen hun antwoorden baseren op hun “gezonde boerenverstand”.

Nu is het zo dat Wim Daniëls in 2007 het woord “boerenverstand” weliswaar het mooiste boerenwoord vond, maar hij geeft niet aan wat dat gezonde boerenverstand nu eigenlijk is. Als ik alles goed begrijp, dan is het gezonde boerenverstand een eigenschap, welke mensen wordt toegeschreven wanneer zij – zonder dat zij daartoe een ter zake voldoende vooropleiding hebben gevolgd – een logische redenering volgen of als het ware duidelijk aanvoelen wat het antwoord zou moeten zijn.

Nou, daar sta ik dan met mijn methodiek van het zoeken naar het juiste antwoord/advies!

Terug naar dat fiscale forum. Veel van de op het gezonde boerenverstand gebaseerde antwoorden en reacties zijn – althans naar mijn opvatting – fiscaal niet relevant, laat staan houdbaar in bijvoorbeeld een bezwaar- of beroepsprocedure.
Als klant moet je je ook altijd afvragen of het antwoord van je belastingadviseur wel juist kan zijn en nooit, maar dan ook nooit genoegen nemen met “Waarom? Nou daarom!”.
Een antwoord, gebaseerd op het gezonde boerenverstand, geeft in essentie vaak die laatste reactie.

Mijn advies is dan ook: Heb je een vraag of probleem voor je belastingadviseur, laat hem (of haar) dan zijn antwoord/reactie deugdelijk en vaktechnisch motiveren.