06-52500157 info@wisselkom.nl

Als (zelfstandig gevestigde) belastingadviseur wil je feitelijk maar één ding en dat is je klanten zo goed mogelijk adviseren en begeleiden op gebieden van belastingen. En we weten allemaal dat het aantal belastingwetten en aanverwante regelingen (denk aan bijvoorbeeld Toeslagen) blijft toenemen.
Uiteraard is en blijft het een utopie van een belastingadviseur te verwachten/eisen dat hij of zij alle belastingwetten kent en ermee kan werken. Maar helaas geldt nog steeds dat “eenieder wordt geacht de wet te kennen”.

Echter, als belastingadviseur heb je tegenwoordig te maken met vele niet-belastingwetten en regelgeving. Ik vermeld er enkele als voorbeeld:

  • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
  • De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • De Wet op het financieel toezicht (Wft)
  • Mandatory Disclosure
  • Horizontaal Toezicht
  • Permanente educatie
  • Zorgplicht
  • Schriftelijke Opdrachtbevestigingen en Verwerkersovereenkomsten,

en dan heb je vaak nog geen letter voor het gevraagde klantenadvies geschreven.

In de loop van de jaren is de automatisering – overigens geldt dit voor vele branches – een echte “must” geworden; sterker nog, zo is de regelgeving inzake heffingskortingen dermate  ingewikkeld geworden dat het simpelweg berekenen van de verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen niet meer op een rekenmachine kan, maar daarvoor heb je echt de software nodig.
De Belastingdienst heeft al jaren geleden voor vele belastingmiddelen de papieren aangifte afgeschaft en kan je sindsdien alleen nog digitaal aangifte doen.

Nu heeft mijn branche-organisatie, het Register Belastingadviseurs (RB), bepaald dat je als lid van deze vereniging verplicht bent om ook nog eens cursussen en/of opleidingen te volgen op het gebied van “Tax technology”.

Want ja, als belastingadviseur krijg je volgens het RB te maken met onder meer (in goed Nederlands!):
– Blockchain
– Machine learning-
– Artificial intelligence
– Tax control framework
– Compliance
– Trusted advisor
– Intent
– Content
– User experience
– Application programming interfaces
– Xbrl en Standard audit File for Tax (SAF-T)
– Query
– Mindset en
– Bootcamp

Nu is mijn praktijk al zeer goed gedigitaliseerd en geautomatiseerd en heb ik al een paar jaar geleden cursussen gevolgd over blockchain, et cetera, maar ik vrees dat ik wel eens minder tijd kan besteden aan het adviseren en begeleiden van mijn (potentiële) klanten; ik moet immers nog meer cursussen op niet-belastinggebied gaan volgen.

Wees dus niet teleurgesteld als ik soms niet direct bereikbaar ben.
Overigens kan je dan altijd mijn “voicemail” inspreken en zal ik je later met mijn “smartphone” bellen.