06-52500157 info@wisselkom.nl

Stel je het volgende eens voor:

  • Je ontvangt een ontvangstbevestiging van het indienen van een fiscale aangifte
  • Maar je kunt je niet eens herinneren dat je een aangifte naar die afzender hebt gestuurd
  • De ontvangstbevestiging vermeldt ook niet welke aangifte van welke indiener het betreft, wanneer je die aangifte zou hebben gestuurd, et cetera
  • Gelukkig weet je wel wie de afzender is van de ontvangstbevestiging en dat is de Belastingdienst.

Een week of wat geleden ontvangt een relatie van mijn kantoor onderstaand bericht:

Onderwerp: Ontvangstbevestiging aangifte vennootschapsbelasting over het kalenderjaar 2019

 Geachte heer/mevrouw,

 Wij hebben uw aangifte vennootschapsbelasting over het kalenderjaar 2019 ontvangen. Als u inlogt op belastingdienst.nl vindt u de datum en het tijdstip waarop wij uw aangifte vennootschapsbelasting hebben ontvangen.

 Wilt u geen mail meer ontvangen over uw aangifte vennootschapsbelasting? Log in op belastingdienst.nl en ga naar ‘Gebruikersinstellingen’. Daar kunt u zich afmelden voor onze mails.

 Dit is een automatisch e-mailbericht. Hebt u vragen? Kijk dan op belastingdienst.nl

Mijn relatie ontvangt het vorenstaande e-mailbericht op zijn zakelijke e-mailadres en met dat zakelijke e-mailadres communiceert hij alleen met zijn klanten en neen, de Belastingdienst is geen “klant”, wel een “afnemer”.

Uiteraard belt de klant met de afzender, de Belastingdienst, en informeert over welke B.V. dat bericht mogelijk gaat. De Belastingdienst kan hem niet vertellen welke B.V. het betreft, want ja, de klant kan geen

  • Naam van een B.V.
  • Adres van een B.V. of
  • fiscaal nummer of iets dergelijks

geven om een en ander op te zoeken.

Ergo: de Belastingdienst kan zijn eigen brieven nergens terugvinden………

Enige naspeuring leert dat de Belastingdienst dit soort ontvangstbevestigingen bewust enorm vaag en nietszeggend houdt vanwege de privacywetgeving; hoe verzinnen ze het!
Alles welbeschouwd kun je zo’n ontvangstbevestiging ook kwalificeren als spam: je hebt er niet om gevraagd en je wilt/kunt er niets mee.

Ik ben in elk geval blij dat niet alle correspondentie van de Belastingdienst zo nietszeggend is.

Inmiddels heeft onze branche-organisatie aan de Belastingdienst vragen gesteld inzake deze nietszeggende ontvangstbevestigingen en weet de klant op welke B.V. de ontvangstbevestiging betrekking heeft à het betreft een inactieve, maar uiteraard nog wel bestaande B.V., waarin geen bedrijf meer wordt geëxploiteerd. De accountant van die B.V. heeft zonder overleg met de klant de aangifte vennootschapsbelasting 2019 ingediend en ja, voor de ontvangstbevestiging heeft die accountant het e-mailadres van een andere, wel actieve B.V. doorgegeven.

En mijn advies aan die accountant en eigenlijk aan iedereen is: denk zelf eerst aan de privacywetgeving eer je e-mailadressen van je klanten aan derden verstrekt.