06-52500157 info@wisselkom.nl

Met ingang van 27 september 2020 is het UBO-register bij de Kamer van Koophandel in gebruik genomen. UBO is de afkorting van “Ultimate Beneficial Owner (= uiteindelijke belanghebbende) en is een gevolg van de 4e anti-witwasrichtlijn van de EU.

Iedere natuurlijke persoon, die meer dan 25% van het economisch (dus niet per definitie: juridisch) belang in een organisatie heeft, moet worden opgenomen in dat UBO-register. Deze verplichting geldt voor zowel op 27 september 2020 bestaande als nieuwe organisaties.

Het UBO-register is deels openbaar en tegen een vergoeding van slechts € 2,50 kan iedereen online een uittreksel uit dat UBO-register opvragen. De volgende gegevens zijn openbaar en dus op te vragen:

 • De voor- en achternaam van de UBO
 • Jaar en maand van geboorte
 • Nationaliteit en woonland en
 • De aard en omvang van het belang.

Onnodig hier te vermelden dat onder andere vele (enig) aandeelhouders van NV’s en BV’s grote weerstand tegen het UBO-register hebben. Het is nu namelijk relatief eenvoudig geworden om van bijvoorbeeld een beleggings-BV

 • Bij het Handelsregister de jaarlijkse publicatie-jaarrekening en
 • Bij het UBO-register de info van de “eigenaar”

op te vragen. Door beide uittreksels te combineren heb je èn de financiële gegevens van die BV èn het vestigingsadres ervan èn de relevante info van de (enig) aandeelhouder.

Recentelijk ben ik als adviseur betrokken geweest bij de oprichting van een BV. De notaris heeft keurig de benodigde info laten inschrijven in het UBO-register en hij heeft dat gedaan aan de hand van het geldige ID-bewijs van de oprichtster.

Het UBO-register verstrekt kort daarna een uittreksel aan de oprichtster en bij controle blijkt dat de naam van mevrouw onjuist is opgenomen. De oprichtster heet A.B.C. Pietersen en is gehuwd met de heer De Jong. Het uittreksel vermeldt A.B.C. Jong-Pietersen en uiteraard dient dit te worden gecorrigeerd.

En wat dan gebeurt, is haast een soap te noemen.

 • Uit telefonische navraag blijkt dat de medewerkers van het UBO-register niet bereid zijn om die fout van de ontbrekende “de” te herstellen; dit moet de oprichtende notaris online met behulp van de UBO-webapplicatie doen
 • Volgens de notaris heeft hij echter als UBO-opgegeven: A.B.C. Pietersen, dus de meisjesnaam van de oprichtster. Dit is hij volgens de online-applicatie van het UBO-register ook verplicht; hij moet namelijk de naam opgeven, zoals deze staat vermeld op het ID-bewijs van de oprichtster en dat ID-bewijs vermeldt A.B.C. Pietersen
 • Ergo: de notaris mag niet eens de naam De Jong-Pietersen doorgeven
 • Navraag bij het UBO-register leert nu ineens dat in het UBO-register – blijkbaar – wordt aangesloten bij het BSN van de oprichtster en ja, in het Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente staat de oprichtster ingeschreven als A.B.C.de Jong-Pietersen
 • Advies van de medewerkster van UBO-register: mevrouw moet haar naam in het BRP laten wijzigen, maar dat vindt de oprichtster natuurlijk van de zotte!
 • Na heel veel aandringen van mijn kant belooft een medewerkster van het UBO-register om deze kwestie intern te bespreken teneinde te komen tot de juiste inschrijving, te weten A.B.C. Pietersen.

Bijna een week later neem ik contact op met een medewerker van het UBO-register en deze deelt mij desgevraagd mee dat mevrouw A.B.C. Pietersen in het UBO-register staat vermeld als UBO; dus eind goed al goed. Zou je denken!
Ten behoeve van de klant en ook voor mijn dossier vraag ik online een uittreksel uit het UBO-register op en dan blijkt de UBO te zijn ingeschreven als …… A.B.C. de Jong-Pietersen.

Vooralsnog staat voor mij de afkorting UBO voor Uiterst Beroerd Opgezet.

Ongetwijfeld is hier sprake van aanloopproblemen en laten we met zijn allen hopen dat die problemen zo spoedig mogelijk uit de wereld worden geholpen.

Mijn advies is dan ook om altijd de inschrijvingen in zowel het Handelsregister als (voor zover natuurlijk van toepassing) in het UBO-register te controleren op juistheid en volledigheid.