06-52500157 info@wisselkom.nl

Als een holding-BV (hierna: holding) een deelneming (dochter-BV) koopt of al heeft en er is geen sprake van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting, is de vraag of de holding recht heeft op de aan haar in rekening gebrachte BTW. Van belang is dan of de holding “economische” handelingen verricht.
Het enkel passief houden van de aandelen van de deelneming en/of bijvoorbeeld kredietverlening aan de dochter-BV zijn geen economische handelingen. In die situatie heeft de holding geen recht op aftrek BTW.
Doet de holding naast het houden van de aandelen van de deelneming en de kredietverlening bijvoorbeeld ook het management van de dochter-BV, dan wordt het aftrekrecht BTW beperkt.
Ik zie in de dagelijkse praktijk dat dit niet altijd (goed) wordt onderkend.
Advies: afstemmen met uw accountant of fiscalist.