06-52500157 info@wisselkom.nl

Het zal (bijna) niemand zijn ontgaan: het coronavirus heerst!

Het kabinet heeft de afgelopen dagen voor ondernemers en ondernemingen een flink aantal steunmaatregelen aangekondigd. Deze financiële steunmaatregelen kunnen veel ondernemers en ondernemingen wel degelijk door de huidige crisis, want dat is het, helpen.

Een vraag, welke kan opkomen, is of het voor ondernemers/ondernemingen mogelijk is om in de jaarrekeningen van het jaar 2019 een fiscale voorziening op te nemen?
Zo’n voorziening verlaagt dan de fiscale winst en daardoor kunnen de ondernemers/ondernemingen liquiditeit behouden omdat ze immers minder belasting verschuldigd worden.

Om zo’n fiscale aftrekpost voor het jaar 2019 te krijgen, moet zijn voldaan aan de volgende vereisten:

  1. Er moet sprake zijn van toekomstige uitgaven (is dus iets anders als: toekomstige omzetderving)
  2. Die uitgaven moeten hun oorzaak hebben in feiten en omstandigheden, die zich in (kortweg) het jaar 2019 hebben voorgedaan
  3. De verwachte uitgaven moeten ook in bijvoorbeeld het jaar 2020 worden toegerekend en
  4. Er moet toch wel een redelijke mate van zekerheid bestaan dat die uitgaven ook zullen worden gedaan.

De vorenstaande voorwaarden zijn gebaseerd op een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad heeft al in augustus 1998 beslist dat onder andere goed koopmansgebruik het vormen van een fiscale voorziening toestaat, als maar aan de hiervoor vermelde voorwaarden is voldaan.
In de vakliteratuur en bij adviseurs is die beslissing van de Hoge Raad bekend geworden als “Het Baksteenarrest”.

Nu is het zeer besmettelijke coronavirus, als ik alle media mag geloven, officieel op 1 december 2019 in China gesignaleerd. De besmetting met het virus zou dus al in november 2019 zijn geweest. Vanaf het begin is het duidelijk (geworden) dat het coronavirus zich zeer snel zou verspreiden in China, maar ook in de rest van de wereld. Je kunt dus stellen dat is voldaan aan de 2e voorwaarde.

Het zal voor niemand discutabel zijn dat op dit moment wordt voldaan aan de 3e en 4e voorwaarden; het coronavirus heerst immers op dit moment.

Blijft de 1e voorwaarde over en je kunt hierbij denken aan onder meer (en natuurlijk niet-limitatief)

–    Transparante tafelzeilen ter bescherming van kassamedewerksters
–     Tijdelijke inrichtingskosten van werkplekken elders
–     Aanschaf van mondkapjes en beschermende handschoenen
–     Extra-telefoonkosten wegens het thuis werken van medewerkers
–     Beschermende kleding
–     Extra reinigingsmiddelen
–     Kosten van communicatie naar zakelijke relaties, klanten, et cetera
–     En ga zo maar door.

Ik adviseer daarom ondernemers en ondernemingen om in overleg te gaan met hun belastingadviseur, accountant of administrateur teneinde de (on)mogelijkheden van een eventuele fiscale aftrekpost te bespreken.