06-52500157 info@wisselkom.nl

Nog vorige week belt een vrouw mij op met haar vraag over de huurtoeslag 2020 en het begrip toetsingsinkomen. De vrouw is alleenstaand met een inwonend (eigen) kind, welk kind medio dit jaar 23 jaar is geworden.
Het kind is dus medio dit jaar 23 jaar geworden en heeft dit jaar een eigen inkomen van naar verwachting € 12.000,–. Dit inkomen is aanmerkelijk hoger dan in eerste instantie de verwachting was.

De vraag van de vrouw is nu wat de gevolgen van het hogere inkomen van haar kind zijn voor het toetsingsinkomen voor haar huurtoeslag 2020. Omdat deze materie voor haar best ingewikkeld is en ze in haar omgeving verschillende uitkomsten/ervaringen verneemt, belt ze met de Belastingtelefoon, afdeling Toeslagen.

Volgens de desbetreffende medewerkster van de afdeling Toeslagen telt dit jaar 2020 het inkomen van haar kind in het geheel niet mee omdat het kind op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar was.
Maar de vrouw twijfelt om de een of andere reden over dat antwoord en neemt met mij contact op.

Degenen, die mij kennen, weten ook wel dat ik geen specialist ben op het gebied van toeslagen en dit eigenlijk ook nooit wil worden. Daarom ga ik eerst de verschillende wetten raadplegen en dan met name de Wet op de huurtoeslag (al uit 1997) en de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen.

Na het doornemen van die – zeker voor een leek/particulier – ingewikkelde wetsbepalingen, concludeer ik dat:

  • Een inwonend kind wordt aangemerkt als medebewoner en
  • Dat het inkomen van het kind, welke medio het jaar 23 jaar is geworden, meetelt voor berekening van het zogenoemde toetsingsinkomen
  • Maar dat het inkomen van het kind in 2020 voor een bedrag van maximaal € 4.964,– is vrijgesteld en
  • Bij gelijkblijvende omstandigheden vanaf het jaar 2021 het gehele inkomen van het kind wordt meegenomen voor de berekening van het toetsingsinkomen.
  • Zo klaar als een klontje dus.

Voor de zekerheid heb ik ook de website van de Belastingdienst nog eens doorgenomen en op haast alle pagina’s wordt – zij het dat je soms geduldig moet zoeken – het bovenstaande bevestigd, behalve ……… en dat vind ik best essentieel en verwarrend …… op de pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-heb-ik-een-toeslagpartner.
Als je op deze pagina alles juist invoert, is de uitkomst dat je dit jaar geen (!) toeslagpartner hebt.

Ik kan me dan ook de verwarring bij sommige huurders goed voorstellen.

Het is overigens niet voor niets dat de Belastingdienst en in zijn kielzog de rechterlijke macht telkens weer aangeeft dat je aan de website en aan mededelingen van medewerkers van de Belastingtelefoon feitelijk geen rechten mag ontlenen. De website van de Belastingdienst en de Belastingtelefoon zijn media, welke slechts algemene informatie geven, meer niet.

Mijn advies is dan ook om de website van de Belastingdienst en mededelingen van medewerkers van de Belastingtelefoon altijd te beschouwen als informatie en dus niet per definitie als juiste feiten/antwoorden.