06-52500157 info@wisselkom.nl

Op Prinsjesdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat, mits dit onderdeel van het Belastingplan 2023 wordt goedgekeurd, dat voor de levering èn installatie van zonnepanelen het BTW-tarief wordt verlaagd van 21% naar 0%.

Vanaf 1 januari 2023 vervalt voor particulieren dan de huidige administratieve rompslomp van:

 • Het zich als particulier bij de Belastingdienst registreren als BTW-ondernemer
 • Terugvragen van het grootste gedeelte van de al betaalde BTW (wegens aanschaf zonnepanelen)
 • Het overleggen van een terugleveringscontract met het energiebedrijf
 • En ga zo maar door.

Zowaar een hele verbetering.

Uiteraard zijn er thans nog een aantal (on)duidelijkheden; een paar voorbeelden:

 1. Het 0%-tarief geldt alleen voor zonnepanelen, welke worden geïnstalleerd op of in de directe nabijheid van woningen
 2. Het 0%-tarief gaat dus niet gelden voor bedrijfspanden
 3. En ook niet voor bijvoorbeeld openbare gebouwen of andere gebouwen, bestemd voor activiteiten van algemeen belang
 4. Dus wat precies te doen met panden met een gemengde bestemming, bijvoorbeeld een woon-winkelpand?
 5. Een VvE van een appartementsgebouw heeft echter weer wel recht op het 0%-tarief als er zonnepanelen op het dak van het appartementsgebouw worden geplaatst.

Uit onder meer de Memorie van toelichting blijkt dat het 0%-tarief ook gaat gelden voor de installatie- en plaatsingskosten. Dat zijn dan de kosten van (aanvullende) materialen en arbeidsuren.
Ook kosten voor bijvoorbeeld het verplaatsen of verwijderen van “pijpjes” op het dak krijgen het 0%-tarief toegeschoven.

Wat mij echter – nog – niet duidelijk is of kosten van bijvoorbeeld het verstevigen, et cetera van een dak als kosten van plaatsing en installatie van zonnepanelen kunnen worden gezien.
Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan kan je als potentiële investeerder in zonnepanelen mogelijk voor het volgende dilemma komen te staan:

 1. Ga ik eerst mijn doorgezakte en door houtwormkevers aangetaste dak verstevigen zodat ik er misschien in de toekomst ook zonnepanelen op kan leggen of
 2. Ik wil zonnepanelen op mijn dak laten leggen, maar het blijkt dat het dak het gewicht van de zonnepanelen niet kan dragen en daarom moet het dak eerst worden verstevigd zodat de zonnepanelen kunne worden geplaatst en geïnstalleerd?

Elke goede lezer zal concluderen dat optie 2 het meest aantrekkelijk kan zijn; scheelt toch 21% op materiaal- en arbeidskosten.

Een juiste planning wordt dan erg belangrijk.

Maar nogmaals, we moeten nog even wachten op de definitieve vaststelling van deze BTW-verlaging.

Mijn advies is dan ook om tijdig met je leverancier van zonnepanelen

 • Af te spreken wat er zoal onder het 0%-tarief gaat vallen en
 • Je leverancier duidelijk aan te geven dat je van hem/haar verwacht dat je het voordelige verschil van 21% en 0% BTW in jouw voordeel wilt terugzien op de factuur.