06-52500157 info@wisselkom.nl

Het kan altijd gebeuren en het gebeurt ook regelmatig: een medewerker van de Belastingdienst maakt een fout en stelt je aanslag verkeerd vast of geeft een verkeerde beschikking af. Nu is dat in het algemeen niet per definitie een – financiële – ramp en je hebt meestal de mogelijkheid om in bezwaar te gaan.

Wanneer je bij de Belastingdienst

  1. een bezwaarschrift indient en
  2. het bezwaar is gericht tegen een fout of verkeerde beslissing van de Belastingdienst en
  3. die fout, et cetera is “de schuld van” de Belastingdienst en
  4. De Belastingdienst geeft je gelijk en herstelt de gemaakte fout en
  5. Je hebt bijvoorbeeld een belastingadviseur, administrateur of accountant je bezwaarschrift laten indienen en
  6. Je hebt er wel tevoren specifiek om verzocht,

ja, dan heb je recht op een kostenvergoeding van de Belastingdienst.

De hoogte van de kostenvergoeding is echter wel “karig”; standaard is deze € 254,–, maar kan voor eenvoudigere zaken lager zijn en voor (meer) ingewikkelde zaken juist hoger.

Heb je aan al de hiervoor vermelde voorwaarden voldaan, heb je recht op een kostenvergoeding. De Belastingdienst moet (!) gelijktijdig met de uitspraak op je bezwaarschrift ook beslissen over je verzoek om de kostenvergoeding.

In de dagelijkse adviespraktijk constateer ik dat de Belastingdienst zich (ook) wat dat betreft niet aan de wettelijke regelingen houdt. Een paar willekeurige voorbeelden van de afgelopen tijd:

  • De Belastingdienst sluit zijn ogen voor het verzoek om kostenvergoeding; je verneemt hierover niets
  • De Belastingdienst neemt je bezwaarschrift niet in behandeling omdat hij heel, heel toevallig de bestreden fout al “ambtshalve” (dit is ”uit eigen beweging”) heeft hersteld en ook nog eens vóór je je bezwaarschrift hebt ingediend. Je bezwaarschrift heeft dan dus geen nut meer
  • De Belastingdienst stuurt je de schriftelijke Ontvangstbevestiging Bezwaarschrift en vermeldt en passant in die ontvangstbevestiging dat je bijvoorbeeld niets meer op een aanslag hoeft te betalen of iets dergelijks
  • De Belastingdienst reageert in het geheel niet (je ontvangt dus ook niet de voorgeschreven ontvangstbevestiging) en als je gaat informeren, blijkt dat – volgens diezelfde Belastingdienst – jouw bezwaarschrift niet eens is ontvangen. Als je geluk hebt, kun je nog een nieuw of herhaald bezwaarschrift indienen en als je buiten de bezwaartermijn bent beland, mag je hopen dat de desbetreffende medewerker van de Belastingdienst jouw “te late” bezwaarschrift goed verwerkt.

Met name de werkwijze bij het tweede gedachtestreepje baart mij zorgen nu de Belastingdienst ook nog eens verzaakt om dat zogenoemde ambtshalve foutherstel schriftelijk kenbaar te maken.

Mijn advies is om altijd gebruik te maken van je recht op een kostenvergoeding en zeker geen genoegen te nemen met de – toch irritante – gewoonte van de Belastingdienst te trachten die kostenvergoeding niet te geven.

Cicero zei het al “ Cuiusvis hominis est errare”.