06-52500157 info@wisselkom.nl

Neen, de titel heeft niets te maken met een visuele beperking, aandoening of wat dan ook.

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met een belastingaanslag en dat je daarom je belastingadviseur of accountant verzoekt namens en in opdracht van jou een bezwaarschrift in te dienen. De adviseur dient – uiteraard goed gemotiveerd- het bezwaarschrift in en hij (of zij) vermeldt in het bezwaarschrift dat hij “wenst te worden gehoord” als de Belastingdienst niet (geheel) aan zijn bezwaren tegemoet zal komen.

Nadat de Belastingdienst het bezwaarschrift in behandeling heeft genomen, nodigt de Belastingdienst je adviseur uit om naar het kantoor van de Belastingdienst te komen om inzage te hebben in jouw dossier. Jouw adviseur wilt natuurlijk graag weten over welke informatie de Belastingdienst beschikt, maar ja ……
wat te doen als jouw adviseur woont in bijvoorbeeld Terneuzen en het kantoor, waar de behandelende belastingmedewerker werkzaam is, in Groningen staat?

Nu is de enkele reisafstand (auto) Terneuzen – Groningen meer dan 350 km en dat is natuurlijk best lastig en ook nog eens duur (reiskosten adviseur, uurtje-factuurtje adviseur), maar het vreemde is dat in de Algemene Wet Bestuursrecht is bepaald dat je adviseur inderdaad de reis naar Groningen zult moeten maken.

Natuurlijk kan je de desbetreffende belastingambtenaar verzoeken om elkaar bijvoorbeeld in het kantoor Utrecht te ontmoeten, maar je hebt dan wel de medewerking en de goede wil van die belastingmedewerker nodig. En als die belastingambtenaar gewoon geen zin heeft om te reizen, zal je adviseur toch echt naar Groningen moeten komen.
Als het financiële belang maar groot genoeg is, zal je adviseur inderdaad noordwaarts reizen om je dossier in te zien. Maar bij lagere financiële belangen staan de kosten niet gezond tegenover de te verwachten baten en reist er niemand naar Groningen; vandaar de titel “Je wilt het wel zien, maar je kunt het niet zien ……”.

Ik ben dan ook grote voorstander van het aanpassen van de huidige wettelijke regeling en iedere belastingplichtige de mogelijkheid te bieden zijn dossier in te (laten) zien op het dichtstbijzijnde Belastingkantoor. In de huidige gedigitaliseerde wereld mag dat totaal geen probleem meer zijn.