06-52500157 info@wisselkom.nl

Je bent alleenstaand, hebt een (goede) baan en je hebt een eigen woning plus een hypothecaire lening voor die woning.
Op een dag ontmoet je een leuk iemand, die ook een baan en eigen woning plus hypothecaire lening heeft; die ontmoeting ontwikkelt zich vervolgens naar een affectieve relatie.

Jullie relatie is vanaf aanvang een LAT-relatie (“Living Apart Together”). Om moverende redenen gaan jullie niet samenwonen omdat – bijvoorbeeld -:

  • De woning van één van jullie weliswaar erg klein is, maar volledig is aangepast aan de fysieke beperking van die partner en waardoor het praktisch gezien onmogelijk is dat twee personen in die woning wonen;
  • De afstand woning – werk veel te groot wordt;
  • Eén van beiden of misschien wel jullie allebei zeer luid snurken of
  • Het de – luie – gewoonte van één van jullie is om gedragen sportsokken niet in de wasmand te doen, maar te laten liggen waar je ze uittrekt.

Dat jullie niet samenwonen heeft geen enkele negatieve invloed op jullie affectieve relatie en deze relatie duurt inmiddels al een hele tijd.

Na verloop van een paar jaar besluiten jullie om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit doen jullie om te zorgen dat bij een eventueel vooroverlijden van één van jullie de partner verzekerd is van een nabestaandenpensioen. Uiteraard kunnen er nog andere redenen zijn om dat geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Let wel: bij een geregistreerd partnerschap – en dat geldt overigens ook bij een huwelijk – zijn partners niet wettelijk verplicht ook samen te wonen!

Maar dan, dan komt ineens als een duivel uit de doos de Belastingdienst. De Belastingdienst stelt dat als gevolg van jullie geregistreerd partnerschap jullie voor de inkomstenbelasting worden aangemerkt als “fiscale partners”. En ja, in artikel 3:111 onderdeel 8 van de wet inkomstenbelasting 2001 staat nu eenmaal dat fiscale partners maar één eigen woning kunnen hebben …..
Het gevolg is dat één van jullie “eigen” woningen in fiscale zin verhuist naar Box 3 en dat de voor die woning betaalde hypotheekrente niet langer in aftrek op je inkomen mag worden gebracht.

Nog recentelijk heeft de Hoge Raad der Nederlanden geoordeeld dat dit vervelende fiscale en financiële gevolg conform de wet inkomstenbelasting 2001 is en daarom heeft de Belastingdienst gelijk gekregen.
Daar staan jullie dan met je LAT-relatie.

Het wordt inderdaad hoog tijd dat met name de zogenoemde Eigen woning-regeling in de wet inkomstenbelasting 2001 grondig wordt herzien en gemoderniseerd.