06-52500157 info@wisselkom.nl

Het kabinet komt nog dit jaar met een reactie op het advies van de Commissie Van Dijkhuizen. Dit heeft minister Asscher (SZW) kort voor het zomerreces van de Tweede Kamer geantwoord op mondelinge vragen van het Kamerlid Koolmees (D66). Het Kamerlid wilde van Asscher weten of hij de conclusie deelt dat werken moet lonen en het voor werkgevers aantrekkelijk moet worden gemaakt om mensen in dienst te nemen. Daar is Asscher het mee eens.

Koolmees stelt: “De kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Van Dijkhuizen, met daarin een belastinghervorming die zou leiden tot 140.000 extra banen, zou eerst voor 1 april komen, toen voor 1 juni, en nu komt het pas na de zomer. Het lijkt wel alsof het kabinet de urgentie niet voelt, terwijl de belastingdruk toeneemt en de werkloosheid oploopt.”

Asscher antwoordt hierop: “Moet de belasting op arbeid omlaag? Zeker, dat is een streven dat wij delen. Het is goed om te beseffen dat in de cijfers van Eurostat niet alleen de directe belastingen, maar ook de premies en afdrachten worden meegenomen. Daarin voelen wij ook de pijn van de conjunctuur. Er wordt veel werkloosheid geleden en dat leidt tot hogere premies. Dat is in ieder geval een van de dingen die de komende jaren beter moeten gaan. Dan vraag twee: wanneer is er nu een reactie op Van Dijkhuizen te verwachten? De heer Koolmees gaf in zijn inleiding het antwoord op die vraag. Het antwoord is: na de zomer.”

Bron: Tweede Kamer