06-52500157 info@wisselkom.nl

In mijn blog van 5 juni 2019 meldde ik een recente praktijksituatie, waarin – althans naar mijn mening – de Belastingdienst heet veel te moeilijk en ingewikkeld heeft gemaakt.

Nu, 31 juli 2019, is deze situatie eindelijk opgelost, maar niet nadat:
1. Ik de diverse belastingkantoren heb moeten benaderen om hen te verzoeken de verplicht te verstrekken Ontvangstbevestigingen alsnog naar mij te zenden; dit hebben daarna alle kantoren gedaan, maar wel ruim buiten de wettelijke termijn

2. Belastingkantoor Den Haag uit zichzelf teruggaven is gaan verrekenen met een paar naheffingsaanslagen en ja, vergeten is dit mede te delen aan de klant

3. Belastingkantoor Den Haag maakte het daarna nog bonter door
– eerst in de Ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift ook al het bezwaar inhoudelijk te behandelen en
– vervolgens drie weken later de “echte” uitspraak te doen, welke uitspraak nogal verschilt van die in de Ontvangstbevestiging en
– vergeten (!) is op mijn verzoek om een kostenvergoeding uitspraak te doen .
Dit loopt dus nog.

4. Een medewerkster van Belastingkantoor Utrecht mij belde en
– mij vertelde dat ze het overzicht van de gemaakte fouten een beetje kwijt is en
– mij verzocht een inventarisatie te maken van alle naheffingsaanslagen, boetes, problemen, et cetera,
– waarna ze mij heeft teruggebeld om samen alles op te lossen.
Dat laatste is uiteindelijk gebeurd, maar weer met uitzondering van de gevraagde kostenvergoeding.

Wat blijft is mijn verzoek om een passende kostenvergoeding, nu ik namens de klant meerdere bezwaarschriften heb moeten indienen en alle bezwaarschriften ook zijn gehonoreerd.

De afgelopen week heb ik een paar keer telefonisch contact gehad met de ambtenaar, die beslist op het verzoek om kostenvergoedingen. Inmiddels is duidelijk dat ze een kostenvergoeding toekent van in totaal € 127,90 en ze motiveert dit extreem lage bedrag als volgt:

  • Alle bezwaren zien toe op een samenhangende zaak
  • De bezwaarschriften zien toe op fouten “met een lichte moeilijkheid” (!).

Telefonisch tegenwerpen dat hij niet eens wist wat er allemaal fout is gegaan dan wel dat men er in het belastingkantoor Utrecht zelf niet eens meer wijs uit kon, had geen enkel effect. Ik ben dan ook echt benieuwd of de medewerker zonder betraande ogen mij zijn beslissing kon uitleggen.

Inmiddels is mijn vraag in mijn blog van 5 juni 2019 “Maar, de vraag blijft natuurlijk: Belastingdienst, kan dit echt niet eenvoudiger en makkelijker?” wel beantwoord.
I rest my case.