06-52500157 info@wisselkom.nl

Zo maar een recente praktijksituatie:

 • In de eerste week van januari 2019 worden gelijktijdig een Holding-bv en diens 100% Dochter-bv opgericht
 • Beide bv’s zijn gevestigd in Den Haag
 • Nog dezelfde dag zijn deze bv’s bij de KvK ingeschreven
 • Beide bv’s hebben een BTW-nummer nodig en
 • Voor beide bv’s wordt direct na toekenning van BTW-nummers bij de Belastingdienst verzocht om:
  Vanaf oprichting (dus 4-1-2019) een fiscale eenheid te zijn en
  2. Maandaangiften te mogen doen in plaats van kwartaalaangiften.

En dan begint het:

 1. Belastingdienst – kantoor Utrecht stuurt aan elke bv een lekker ouderwetse papieren aangiftebiljet toe en die aangifte betreft de maand januari 2019;
 2. Belastingdienst – kantoor Venlo stuurt medio februari 2019 de beschikking fiscale eenheid voor BTW, maar laat deze fiscale eenheid pas ingaan op 1 maart 2019 en de fiscale eenheid moet kwartaalaangiften.
  Let wel: kantoor Utrecht heeft – terecht – een maandaangifte januari 2019 uitgereikt;
 3. Naar aanleiding van de ingediende maandaangifte januari 2019 stuurt Belastingdienst – kantoor ’s-Gravenhage een naheffingsaanslag, maar die aanslag bevat – abusievelijk – een fout bedrag en dus is bij kantoor ’s-Gravenhage een bezwaarschrift ingediend;
 4. Belastingdienst – kantoor Breda behandelt het ingediende bezwaarschrift en gaat akkoord met het inhoudelijke bezwaar;
 5. Hoewel kantoor Venlo heeft aangegeven dat de fiscale eenheid – weliswaar ongevraagd – ingaat op 1 maart 2019, ontvangt de fiscale eenheid van het kantoor ’s-Gravenhage een naheffingsaanslag BTW voor de periode 1 januari tot en met 31 maart 2019. Uiteraard betreft het geschatte bedragen;
 6. Ondertussen hebben we in februari natuurlijk weer bij de Belastingdienst – kantoor ’s-Gravenhage verzocht om uitreiking van maandaangiften en ja hoor, de Belastingdienst – kantoor ’s-Gravenhage besluit daarmee akkoord te gaan, maar wel met ingang van 1 april 2019.

Had ik al gemeld dat de Belastingdienst (kantoor ’s-Gravenhage en/of kantoor Breda?) vergeten was om het gevraagde uitstel van betaling, zie de fout onder c., in behandeling te nemen, waardoor de desbetreffende bv een aanmaning met invorderingskosten ontving?

Ondanks al het vorenstaande heeft de externe administrateur vanaf aanvang januari 2019 alle aangiften gedaan per maand en uitgaande van een fiscale eenheid en dat is dus 100% goed gegaan.

Maar, de vraag blijft natuurlijk: Belastingdienst, kan dit echt niet eenvoudiger en makkelijker?