06-52500157 info@wisselkom.nl

Het lijkt wel alsof de Belastingdienst gewacht heeft op mijn blog van vorige week. “Lijkt”, want hij zal zich niet erg veel aantrekken van mijn opinie.

De Belastingdienst heeft maandag jl. in het kader van de Webmodule Arbeidsrelatie (WBA), bij wijze van pilot, een online vragenlijst via het internet bereikbaar gemaakt. Door deze vragenlijst in te vullen, kan een in Nederland gevestigde (potentiële) opdrachtgever tevoren beoordelen of bij het uitbesteden van werk al dan niet sprake kan zijn van een echte opdracht met een in Nederland zelfstandige of dat misschien sprake is van een dienstverband.
Ik benadruk dat sprake kan zijn van, et cetera, want de Belastingdienst maakt uitdrukkelijk het voorbehoud dat het resultaat van invulling van de vragenlijst slechts een indicatie is en geen juridische beslissing van de Belastingdienst.

De Belastingdienst geeft het gelukkig zelf al aan:

 • Het is een pilot, dus deze kan altijd nog aangepast en verbeterd worden
 • Gebruikservaringen en uitkomsten van een relevante enquête kunnen mede van invloed zijn op de uiteindelijke webmodule
 • Ergo: het kan dus nog alle kanten op.

Ik heb inmiddels zoveel mogelijk de vragenlijst doorgenomen:

 1. De vragenlijst is echt alleen bedoeld voor – potentiële – opdrachtgevers en dus niet voor mogelijke opdrachtnemers
 2. Maar zonder veel creativiteit of moeite kun je als mogelijke opdrachtnemer ook zelf alle vragen vanuit het perspectief van je potentiële opdrachtgever invullen
 3. Bij het invullen van de online-vragenlijst moet je er echt voor gaan zitten, want:
  – je kunt de vragenlijst + al gegeven antwoorden niet tussendoor opslaan/bewaren
  – het invullen van de vragenlijst duurt minstens 45 minuten (tenminste: als je alle vragen en toelichtingen ook direct begrijpt)
  – de gehele vragenlijst beslaat op dit moment 56 (zegge: zes en vijftig) bladzijden
 4. De vragenlijst ziet niet (!) – hoe komen ze erbij – toe op mogelijke opdrachten met rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld een bv, nv, stichting, coöperatie of vereniging
 5. Ik herhaal het hier nogmaals: de uitkomst geeft slechts een indicatie, meer niet. Dus waarom al die moeite doen en je spaarzame tijd besteden aan deze vragenlijst?
 6. De vragenlijst blijft voorlopig voor een periode van 6 maanden beschikbaar, zie ook: https://ondernemersplein.kvk.nl/webmodule-beoordeling-arbeidsrelatie/
 7. Naar mijn mening geeft de uitkomst van de vragenlijst wel erg veel extra-administratief werk bij opdrachten van slechts enkele uren of dagen
 8. De uitkomsten zijn n.m.m. ook fout in situaties dat opdrachten elkaar bij dezelfde opdrachtgever als het ware opvolgen, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever tevreden is en je daarom meer werkzaamheden/opdrachten gunt
 9. En ga zo maar door.

Al met al vind ik het wel een redelijk goede poging van deze regering om eindelijk meer handen en voeten te geven over de decennia-oude vraag of sprake is van zelfstandigheid, schijnzelfstandigheid, schijnconstructie of echt dienstverband.
Maar we zijn er nog lang niet; eerst de voor de komende zomer aangekondigde evaluatie-uitkomsten afwachten.

Voor potentiële opdrachtgevers en ook opdrachtnemers/zelfstandigen geeft de uitkomst van de vragenlijst in elk geval richting aan de mogelijke definitieve kwalificatie van de opdracht; meer niet.