06-52500157 info@wisselkom.nl

Het is een gegeven dat de overheid (Rijk en gemeentes) steeds vaker met u willen communiceren. Echter, de overheid vindt e-mailberichten daarvoor niet veilig en vaak ook niet snel genoeg; de overheid wenst de garantie te hebben dat haar berichten altijd snel en bij de juiste persoon worden bezorgd en ze heeft daarvoor de Berichtenbox gemaakt.

De Berichtenbox is uw persoonlijke en beveiligde “postbus” voor digitale berichten van de overheid en deze Berichtenbox wordt gezien als het enige juiste digitale alternatief voor de ouderwetse papieren post.
De Berichtenbox geeft de mogelijkheid om overheidsberichten te ontvangen, te bewaren en uiteraard ook te beheren.
Het is niet zo dat u van alle (!) overheidsinstanties digitale berichten in uw Berichtenbox zult vinden; neen, u bepaalt zelf van welke overheidsinstanties u de berichten wenst te ontvangen.
En als u dan een bericht in uw Berichtenbox ontvangt, krijgt u daarvan op uw “gewone” e-mailadres een bericht (mits u dat ook zo hebt ingesteld).

Om gebruik te kunnen maken van uw Berichtenbox moet u wel een DigiD hebben.
U kunt hier uw eigen Berichtenbox vinden: https://mijn.overheid.nl/berichtenbox/

Mijn advies: gewoon doen!