06-52500157 info@wisselkom.nl

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs beslist dat de BTW, welke betrekking heeft op bijvoorbeeld de advies- en begeleidingskosten van een mislukte overname van een onderneming, aftrekbaar zijn. Het Europese Hof heeft dat beslist in een door Ryanair aangevoerde zaak.

Het Hof heeft wel bepaald dat de BTW alleen dan aftrekbaar is als de overnemer het voornemen heeft (gehad) om het over te nemen bedrijf niet als “belegging” aan te houden, maar daadwerkelijk management-activiteiten in en voor de over te nemen onderneming te gaan verrichten.

Alleen al het voornemen om die managementactiviteiten te gaan verrichten is – volgens de uitspraak van het Hof – voldoende om voor de omzetbelasting te kwalificeren als BTW-ondernemer en daarom zijn de in rekening gebrachte BTW-bedragen aftrekbaar.

Volgens het Europese Hof van Justitie is het dus niet relevant of de beoogde overname is geslaagd of niet, maar is van doorslaggevende betekenis dat de (beoogde) overnemer die management-activiteiten wilde gaan verrichten;.
Uiteraard moet de overnemer zijn of haar voornemen wel aannemelijk maken. Hij/zij kan dit doen door een goede dossiervorming en duidelijke vastlegging van bewijzen.

Advies: bij elke voorgenomen overname van een onderneming zorgen voor een goede dossiervorming en het zoveel mogelijk (doen) vastleggen van bewijzen, die het voornemen om het management te gaan voeren, staven.