06-52500157 info@wisselkom.nl

Ik heb recentelijk de mogelijkheid gehad om als het ware “over de schouder mee te kijken” bij de hypotheekaanvraag van een klant van mijn kantoor. Wat ik zag, is bijna onthutsend te noemen.

Ik kan me nog goed mijn eigen eerste hypotheekaanvraag herinneren, ook al is dat bijna 40 jaar geleden. Het stappenplan/de procedure was niet erg ingewikkeld en in mijn situatie:

 • Werkgeversverklaring nodig, ook van partner
 • Bij voorkeur een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (“een vast contract”)
 • Natuurlijk een voldoende vast bruto-inkomen en
 • Het inkomen van de minstverdienende partner werd maar voor 50% in aanmerking genomen
 • Je had geen eigen (spaar)geld nodig
 • Eenvoudig taxatierapport/waardebepaling van de aangekochte woning
 • Gevolgd door een duidelijke hypotheekofferte van vaak nog geen 10 bladzijden
 • Je had vele vormen van hypothecaire leningen; de rente was 100% fiscaal aftrekbaar
 • De advies- en bemiddelingskosten waren verdisconteerd in de hypotheeklasten
 • De behandelingsduur bij de geldverstrekker/hypotheeknemer was slechts een paar weken
 • Dat was eigenlijk alles.

Maar mijn recente ervaring leert dat het heden ten dage flink ingewikkelder is; de oorzaken zijn in het algemeen wel bekend en dat zijn de crisissen (o.a. economische, financiële en bancaire). Wat was het scenario in het door mij gevolgde geval:

 • Werkgeversverklaring nodig, ook van partner
 • Bij voorkeur een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (“een vast contract”), maar is geen vaste eis meer
 • Natuurlijk een voldoende vast bruto-inkomen en
 • Het vaste looninkomen van de minstverdienende partner wordt geheel meegerekend
 • Je hebt een aanzienlijk bedrag aan spaargeld nodig om onder meer de notariskosten en overdrachtsbelasting te betalen
 • De (soms hoge) advies- en bemiddelingskosten krijg je nu direct zelf in rekening gebracht en moet je dus zelf betalen
 • Uitgebreid taxatierapport van de aangekochte woning, welk taxatierapport ook nog eens moet worden gevalideerd en niet ouder dan 6 maanden mag zijn
 • De toekomstige geldverstrekker moet met je in gesprek gaan teneinde te beoordelen of je voldoende kennis en ervaring hebt om alle ins en outs van de aangevraagde financiering te begrijpen
 • Je ontvangt eerst een offerte voor de hoogte van de hypotheekrente; reken maar snel op meer dan 10 bladzijden tekst
 • Kort daarna gevolgd door een duidelijke hypotheekofferte van vaak nog eens minstens 10 bladzijden
 • Je hebt tegenwoordig niet veel vormen van hypothecaire leningen; de rente is ook niet meer in alle gevallen fiscaal aftrekbaar
 • De behandelingsduur bij de geldverstrekker/hypotheeknemer kan soms zelfs maanden duren.

En dan is vorenstaand scenario niet eens compleet omdat haast elke geldverstrekker zo zijn of haar eigen voorwaarden heeft, vaak meer bescheiden wilt inzien en ga zo maar door.

Neen, voor een aanvraag van een hypothecaire lening moet je je zonder meer zeer goed voorbereiden, goed inlezen in deze toch ingewikkelde materie en veel, veel tijd voor vrij maken.

Kon ik mijn eerste financieringsaanvraag nog geheel zelf en zelfstandig doen, volgens mij lukt dat tegenwoordig haast niet meer.