06-52500157 info@wisselkom.nl

Wanneer je – als inwoner van Nederland – een te betalen aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen ontvangt, zul je deze aanslag uiteraard moeten betalen.

Nu kan het gebeuren dat je de aanslag wel wilt, maar mogelijk niet kunt betalen. In dat geval is vaak een betalingsregeling met de Belastingdienst mogelijk. Het kan ook zo zijn dat je n.a.w. de aanslag niet (geheel) kunt betalen en dan kan de Belastingdienst ook de (restant)belastingschuld kwijtschelden.

Maar, stel nu eens dat je de aanslag wel kunt maar feitelijk niet wilt betalen; je kwalificeert dus als “wanbetaler”. In dat geval heeft de Sociale Verzekeringsbank de mogelijkheid om je schuldig nalatig te verklaren. De Sociale Verzekeringsbank doet dit overigens pas nadat ze heeft onderzocht of de wanbetaling je wel is toe te rekenen (denk aan bijvoorbeeld inkomen onder bijstandsnorm, faillissement, detentie, et cetera).

Ben je schuldig nalatig verklaard, dan wordt voor die aanslag je (toekomstige) AOW gekort met 2%, wat voor een alleenstaande al gauw neerkomt op € 300,– bruto minder AOW per uitkeringsjaar.

Denk niet dat de Sociale Verzekeringsbank alleen bij wanbetaling van substantiële bedragen overgaat tot schuldig nalatig-verklaringen. In de uitspraak van 21 februari 2014 van de Centrale Raad van Beroep ging het over het niet betalen van een belastingbedrag van € 147,–.

Mijn advies is dan ook om altijd in overleg te gaan en blijven met de Belastingdienst en trachten te komen tot kwijtschelding van de openstaande belastingschuld. Bij kwijtschelding is namelijk nooit sprake van wanbetaling.