06-52500157 info@wisselkom.nl

Het komt in mijn praktijk regelmatig voor dat ik namens een klant een bezwaarschrift indien bij onder meer de Belastingdienst/kantoor Breda.
Maar, ondanks mijn schriftelijk verzoek ontvang ik in geen enkel geval van dat kantoor Breda een schriftelijke ontvangstbevestiging en ik moet ook in veel gevallen van mijn klanten vernemen dat zij de beslissing van de Belastingdienst hebben ontvangen, terwijl ikzelf van de Belastingdienst geen kopie of iets dergelijks mocht ontvangen.

De Algemene wet bestuursrecht is duidelijk:
Artikel 6:14 lid 1 –> de Belastingdienst moet een schriftelijke ontvangstbevestiging zenden en
Artikel 6:17 –> de beslissing op het bezwaarschrift moet (ook) naar mij worden gezonden.

Dat de Belastingdienst zich – wat dit betreft – niet aan de wet houdt, is natuurlijk geen halszaak en de aarde zal niet “eventjes stoppen met haar draai om de as”, maar voor mij en mijn vele collega’s betekent het wel extra werk; immers, je moet te vaak bij de klant of Belastingdienst informeren naar de stand van zaken.