06-52500157 info@wisselkom.nl

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat zowel in de fase van bezwaar en beroep (één jaar en vier maanden) als in hoger beroep (vier maanden) de redelijke termijn is overschreden. 

Belanghebbende, X, drijft een eenmanszaak. Hij is het niet eens met navorderingsaanslagen IB/PVV en WAZ die de inspecteur hem over 2002 heeft opgelegd. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de navorderingsaanslagen grotendeels terecht zijn. Het onderzoek wordt echter heropend in verband met het verzoek van X om immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat zowel in de fase van bezwaar en beroep (één jaar en vier maanden) als in hoger beroep (vier maanden) de redelijke termijn is overschreden. Nu de navorderingsaanslagen IB/PVV en WAZ in hoofdzaak betrekking hebben op hetzelfde onderwerp, volstaat het hof met één vergoeding. De immateriële schadevergoeding van € 1500 komt geheel ten laste van de Staat.

Datum: 19-08-2014

Bron: ECLI: ECLI:NL:GHARL:2014:6455