06-52500157 info@wisselkom.nl

Ik krijg – toch nog – regelmatig de vraag voorgelegd of voor de partner van de directeur-groot aandeelhouder (DGA), welke partner ook op de loonlijst staat van de B.V., het lage dan wel het hoge percentage van de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZvW) moet worden verwerkt op de salarisstrook.

Ik ga uit van de veronderstelling dat de partner geen directe aandeelhouder is en  wegens het ontbreken van een “echte” gezagsverhouding niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Ik onderscheid dan twee situaties:

  1. De partner is statutair bestuurder (dus benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders) en als zodanig ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  2. De partner is geen statutair bestuurder

Ad 1: Het lage tarief van 5,65% is van toepassing en dit wordt op het salaris ingehouden; dit is dan ook een “eigen bijdrage”.                                                  

Ad 2: Nu is het hoge tarief van 6,90% van toepassing, maar dit is een “werkgeversheffing” en komt dus niet in mindering op het salaris van de partner.

Overigens wordt er in 2018 over maximaal € 54.614,– premies ZvW berekend.

Naar verwachting worden de premies in 2019 5,70% en 6.95%. Het maximum bijdrageloon wordt € 55.923,–.

Mogelijk is het vorenstaande reden om toch eens naar de salarisstroken 2018 te (laten) kijken.