06-52500157 info@wisselkom.nl

Met ingang van 3 januari 2014 is het niet meer mogelijk een voorovereenkomst of intentieverklaring bij de Belastingdienst te registreren. Dit houdt verband met de Wet elektronische registratie notariële akten (Stb. 2012, 648) die per 1 januari 2013 in werking is getreden. 

Belastingdienst, 3 januari 2014  

Wel heeft de Belastingdienst een geleideformulier ontwikkeld. De voorovereenkomst of intentieverklaring kan samen met dit formulier aangetekend naar de Belastingdienst worden verzonden. De voorovereenkomst of intentieverklaring kan vier situaties betreffen: geruisloze omzetting, ruisende inbreng, geruisloze terugkeer en bedrijfsfusie.