06-52500157 info@wisselkom.nl

Het komt regelmatig voor dat twee of meer personen (kunnen overigens ook B.V.’s zijn) samen een maatschap of vennootschap onder firma (vof) aangaan, waarbij één van de partijen bijvoorbeeld een bedrijfspand inbrengt.
Het kan dan gebeuren dat bij die inbreng de werkelijke waarde van het pand hoger is dan de fiscale boekwaarde. Teneinde over het verschil tussen de werkelijke waarde en de fiscale boekwaarde (inkomsten- of vennootschaps-)belastingheffing te voorkomen, wordt dan tussen partijen afgesproken

–    Dat de ene partij het pand wel inbrengt en
–    Dit gebeurt tegen de fiscale boekwaarde en
–    Dat het verschil tussen de werkelijke waarde en de fiscale waarde door de inbrengende partij “wordt voorbehouden”. Dat rekenkundige verschil wordt ook wel “stille reserve” genoemd.

Met “voorbehouden” wordt dan bedoeld dat bij een eventuele toekomstige verkoop van het pand dat verschil tussen de huidige werkelijke waarde en de huidige fiscale waarde (= stille reserve) aan de inbrengende partij wordt toebedeeld/uitbetaald.
In haast alle overeenkomsten van maatschap of vof is ook opgenomen dat iedere partner recht heeft op een rentevergoeding over diens kapitaal in de maatschap/vof. Onderdeel van dat kapitaal is de waarde van de inbreng van het pand.

Recentelijk is mij de vraag voorgelegd of die rentevergoeding nu moet worden berekend over de fiscale inbrengwaarde van het pand of juist over de werkelijke waarde van het ingebrachte pand. Met andere woorden: heeft de inbrengende partij ook recht op een rentevergoeding over de aanwezige stille reserve?
De desbetreffende overeenkomst van vof geeft daarover helaas onvoldoende duidelijkheid.

Het zal niemand verbazen dat de adviseur van de inbrengende partij vindt dat ook over de stille reserve (wat overigens een fors bedrag is) een rentevergoeding moet worden berekend en dat de adviseur van de andere firmant juist van mening is dat dit niet het geval is.

Ik heb de beide adviseurs aangegeven dat ik van mening ben dat in dit geval wel degelijk een rentevergoeding over ook de stille reserve toegekend moet worden. Ik heb hen dat uiteraard goed onderbouwd en het is nu maar afwachten of beide partijen zich aan mijn advies zullen conformeren. Het financiële belang is namelijk een rentevergoeding van ruim € 20.000,– per jaar.

De conclusie is dan ook dat bij het aangaan van een samenwerkingsverband zeer belangrijk is om alle afspraken goed te bespreken en ook goed vast te leggen.