06-52500157 info@wisselkom.nl

Het Rijk is met de vakbonden een nieuwe cao voor alle rijksambtenaren overeengekomen. Naast een eenmalige bruto-beloning van € 225,– ontvangen alle (!) rijksambtenaren een thuiswerkvergoeding van € 363,– netto.

De rijksambtenaren ontvangen deze vergoedingen omdat hun werkgever, het rijk, hiermee haar waardering laat blijken voor “…. de inzet van ambtenaren tijdens de coronacrisis ….”.

Let wel: ik gun iedereen een financieel extraatje, maar ik vind de motivering nogal mager.

  1. De vergoedingen worden – blijkbaar – betaald uit de bespaarde reiskosten vanwege het niet hoeven reizen door ambtenaren, die thuis mochten of moesten werken.
    Ik veronderstel dat er ook – veel – ambtenaren zijn, die gewoon op hun reguliere werkplek werkten en nu dus èn uiteraard hun reiskostenvergoedingen hebben ontvangen èn nu ook die eenmalige vergoedingen ontvangen. Probeer dat de burger en de zorgmedewerker in het bijzonder maar eens uit te leggen!
  2. Het is algemeen bekend dat veel personeel, dat thuis werkte, in de eerste coronacrisis hebben geklust en verbouwd, de zolder en bergingen hebben opgeruimd en ook de tuin eens goed onder handen hebben genomen. Ik kan me met de beste wil ter wereld niet voorstellen dat de desbetreffende rijksambtenaren dat niet hebben gedaan.
    Ik begrijp dan ook de motivering niet dat de ambtenaren zich (extra?) hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Ook nu weer: probeer dat de burger en de zorgmedewerker maar eens uit te leggen!

In de financiële katern van De Telegraaf van 1 oktober 2020 staat een interessant artikel van Martin Visser: “Ontslaggolf grote bedrijven schadelijk voor MKB”. In dit artikel van Visser behandelt hij onder meer het derde steunpakket en staat in dat artikel dat:

  • het op 1 oktober 2020 ingaande versoberde steunpakket voor ondernemers en ondernemingen weleens “….. een katalysator zou zijn voor reorganisaties en faillissementen.”

    en

  • “Er is een totale tweedeling ontstaan tussen grote bedrijven en het mkb. Dat wisten we al voor corona. Het was het grotere bedrijfsleven dat er steeds met de buit vandoor ging.”

Zowel door het bedrijfsleven als door de politiek (Tweede Kamer) zijn echter vragen gesteld over de versobering van dat derde steunpakket. Het bedrijfsleven (MKB) en de politiek willen af van die versobering. Vandaag, donderdag 1 oktober 2020, overlegt het kabinet met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en werknemers over de mogelijke gevolgen van de versobering; wie weet, wordt de versobering geheel of deels teruggenomen.

Heb je vragen over het nieuwe, derde steunpakket, neem dan gerust contact met mij op.