06-52500157 info@wisselkom.nl

Ferrari, Lamborghini, Maserati, Bugatti, enfin, vul maar aan, zijn prachtige (sport)wagens. Echter, ze zijn niet geschikt voor iedere bestuurder. Je hoeft de media maar in de gaten te houden en je leest dat er weer een dure sportauto is gecrasht omdat de bestuurder niet goed met de power van de auto overweg kon.
Mooi product, maar niet geschikt voor die bestuurder.

Alweer een poosje geleden vroeg een klant aan mij om de aangifte Erfbelasting vanwege het overlijden van zijn vader te verzorgen. De moeder was enige jaren eerder vooroverleden en volgens de klant was vanwege het overlijden van moeder geen aangifte Erfbelasting gedaan.
Uit de m.m. gelijkluidende testamenten van vader en moeder bleek dat de notaris hen had geadviseerd om een zogenoemde tweetrapsmaking in hun testamenten te laten opnemen.

Een tweetrapsmaking houdt kort weergegeven in dat:
–    de kinderen bij het overlijden van de eerste ouder worden als het ware “onterfd”; de langstlevende ouder erft de nalatenschap van de eerstoverleden ouder
–    de kinderen zijn letterlijk “verwachters” en zij moeten maar afwachten of en wat na het overlijden van de langstlevende ouder – deze wordt dan “de bezwaarde” genoemd – nog aanwezig is van de nalatenschap van de eerstoverleden ouder
–     de bedoeling is vaak dat door deze tweetrapsmaking erfbelasting wordt bespaard.

Maar, een belangrijke voorwaarde voor zo’n tweetrapsmaking is dat de langstlevende ouder de nalatenschap, welke hij/zij heeft geërfd van de eerstoverleden partner, minutieus moet administreren. Bij het overlijden van de langstlevende ouder moet namelijk wel duidelijk zijn wat nog resteert van de nalatenschap van de eerstoverleden ouder.

Deze voorwaarden van voeren van administratie hoeft geen probleem te zijn. Maar in de mij voorgelegde situatie waren de ouders op het moment van het opmaken van hun testamenten de leeftijd van 80 jaar al gepasseerd. En na het overlijden van zijn vrouw heeft de man inderdaad geen administratie bijgehouden. Wat wil je ook, hij was toen haast 85 jaar oud.

Ik heb vervolgens getracht het verloop van de bezittingen en schulden zo goed mogelijk te reconstrueren en de Belastingdienst verzocht om praktische redenen met deze administratie akkoord te gaan. De Belastingdienst had begrip voor de situatie en heeft de aangifte Erfbelasting gevolgd en de gevraagde aanslagen Erfbelasting opgelegd.

Een testament met tweetrapsmaking kan een goed product zijn, maar voor sommige personen is het echt rocketscience.
Onnodig te vermelden dat ik mij afvraag waarom de notaris bij dit bejaarde echtpaar een tweetrapsmaking heeft geadviseerd.