06-52500157 info@wisselkom.nl

In de praktijk wordt al sinds vele jaren – meer dan – regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nog tijdens het leven van de schenker (vaak de ouders) schenkingen te doen (vaak de kinderen), waarbij de schenker de beschikking blijft houden over het geschonkene. Dit wordt ook wel de schenking onder schuldigerkenning genoemd.

Van schenking onder schuldigerkenning wordt gebruik gemaakt omdat de schenker bijvoorbeeld de beschikking wilt houden over het geschonken geldbedrag of omdat het bedrag van de schenking als het ware “vastzit”, bijvoorbeeld omdat de schenker alleen een eigen woning bezit …. en het nu eenmaal lastig is om letterlijk de stenen over te dragen

Door schenking onder schuldigerkenning verlaat de waarde van de schenking het belastbare vermogen van de schenker en bij diens overlijden valt deze waarde ook buiten de nalatenschap. Hierdoor kan een – aanzienlijk – bedrag aan Erfbelasting worden voorkomen.

Maar, wilt die besparing van Erfbelasting ook worden gerealiseerd, dan is het van essentieel belang dat de schenker (dus vaak de ouders) elk jaar 6% rente betaalt over het schuldig erkende bedrag.

Helaas komt het in de praktijk voor dat die rentebetaling niet elk jaar gebeurt en dat betekent dan weer dat bij het overlijden van de schenker het eerder geschonken bedrag gewoon bij de nalatenschap wordt opgeteld en mogelijk dus belast wordt met 20% Erfbelasting. Het is dan een schrale troost dat het bedrag van de Erfbelasting wordt verminderd met de eerder betaalde schenkbelasting.
Het is dus van het grootste belang dat de ontvanger van de schenking kan bewijzen – bijvoorbeeld aan de hand van afschriften van een bankrekening – dat hij inderdaad elk jaar de rentebetaling van 6% heeft ontvangen.

Mocht het zo zijn dat in een bepaald jaar (of jaren) de rentebetaling niet is geweest, dan bestaat ook de mogelijkheid om dat jaar “in te halen”. Bij het “inhalen” moet dan wel 6% rente worden vergoed over de termijn van de te late betaling.

Mijn advies is dan ook om jaarlijks de rentebetaling te doen door middel van bijschrijving op de bankrekening en eventueel vergeten jaren zo spoedig mogelijk alsnog te betalen en dan inclusief een rentevergoeding wegens te late betaling.