06-52500157 info@wisselkom.nl

De Inspectie SZW legde de boete op omdat het schoonmaakbedrijf de door 22 werknemers gewerkte arbeidsuren niet inzichtelijk kon maken; daardoor kon niet worden vastgesteld of de werknemers voldoende loon en vakantietoeslagen ontvingen.

In casu betreft het een schoonmaakbedrijf, waarvan de medewerkers werkzaam zijn in een hotel te Rotterdam. De Inspectie SZW ontving berichten dat dat de schoonmakers niet alle gewerkte uren uitbetaald zouden krijgen. De Inspectie SZW heeft een en ander onderzocht en op basis van dat onderzoek de boete van € 230.000,– opgelegd.

De overtreding van de organisatie is op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies nu dus openbaar gemaakt.

De werknemers zouden volgens hun arbeidsovereenkomst per uur worden betaald. Het schoonmaakbedrijf hanteerde tijd-normen voor het schoonmaken van een hotelkamer. Als de werknemer de normtijd overschreed, kreeg hij toch maar voor de tijd-norm(en) betaald. De Inspectie SZW constateerde verder dat onder meer wachttijden niet werden uitbetaald, net als de tijd die het kost om de linnenkar te vullen, stofzuigen van het gangetje voor de hotelkamers en bijplaatsen van extra bedden.
Voor de Inspectie staat vast dat de geregistreerde en betaalde uren niet overeenkomen met de feitelijk gewerkte uren.

De Inspectie SZW heeft een boete opgelegd voor het feit dat de werkgever niet de juiste gegevens kon tonen op grond waarvan het wettelijk minimumloon kan worden vastgesteld respectievelijk kon worden gecontroleerd.

Conclusie: het is derhalve voor alle bedrijven, waarvan medewerkers de door hen gewerkte uren moeten “registreren” dan wel op andere wijze worden bijgehouden, belangrijk om een juiste en volledige urenadminsitratie te hebben en bij te houden.
Een boete is vaak eerder bepaald dan betaald!