06-52500157 info@wisselkom.nl

Een stamrecht BV is een BV, welke tot en met het jaar 2013 kon en mocht worden opgericht om een door een (voormalig) werknemer ontvangen ontslagvergoeding of een gouden handdruk in onder te brengen.
In plaats van de ontslagvergoeding in één keer te ontvangen, kon de werknemer ervoor kiezen om deze vergoeding onder te brengen in een stamrecht BV. Op deze manier kan de werknemer de belastingheffing uitstellen en zelf bepalen wanneer hij of zij het geld wilde ontvangen als periodieke uitkeringen (= “stamrecht” of beter ”lijfrente”).

Het geld in de stamrecht BV kon en kan worden belegd of kon dienen als bijvoorbeeld startkapitaal voor een nieuwe onderneming of bedrijf.

In alle gevallen is het belangrijk dat de BV blijft voldoen aan de fiscale vereisten van een stamrecht BV en dit om te voorkomen dat door niet-nakoming van deze vereisten er mogelijk zeer grote fiscale – en dus ook financiële – problemen ontstaan.

Ik word meer dan regelmatig door DGA’s van een stamrecht BV verzocht te adviseren en te begeleiden bij of – erger nog – zelfs na het ingaan van de stamrechtuitkeringen.
De problemen van/in zo’n stamrecht BV zijn dan onder meer (maar niet limitatief):

  • Wanneer moeten de uitkeringen uiterlijk ingaan?
  • Hoeveel jaren moeten de uitkeringen worden gedaan?
  • Zijn de uitkeringen per maand, per kwartaal, halfjaarlijks of juist één keer per jaar?
  • Moet ik een salarisadministratie (laten) bijhouden?
  • Hoe hoog kunnen de uitkeringen dan zijn?
  • Mag ik de eerste jaren kiezen voor een hogere uitkering en na bijvoorbeeld 10 jaar voor een lagere uitkering gaan?
  • Kan ik de uitkeringen overigens pas laten ingaan als ik de AOW-gerechtigde leeftijd bereik?
  • Of mag ik zelfs nog 5 jaar langer wachten met het uitkeren?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen als de BV slecht “heeft geboerd” en er onvoldoende geldmiddelen in de BV zijn om de uitkeringen te kunnen of blijven doen?
  • En ga zo maar door.

Niet zelden constateer ik dat de (vorige) adviseur mogelijk onvoldoende op de hoogte is of was van alle fiscale vereisten van stamrecht BV’s en stamrechtuitkeringen en dat is altijd erg jammer.
De fiscale gevolgen kunnen erg stevig zijn bij het niet-voldoen aan de fiscale vereisten; afkoop ligt dan op de loer en dat kost je als stamrechtgerechtigde/DAG al snel 49,50% inkomstenbelasting.

Mijn advies is dan ook om ruim op tijd, dat wil zeggen zeker 3 maanden voor de beoogde ingangsdatum van de stamrechtuitkeringen, contact op te nemen met je belastingadviseur of accountant en alles zeer goed door te nemen en te bespreken.

Want ook in fiscale zin is het zo dat …….. voorkomen is beter dan genezen.