06-52500157 info@wisselkom.nl

Belanghebbende is getrouwd maar van tafel en bed gescheiden van haar echtgenoot. Na deze scheiding van tafel en bed heeft haar echtgenoot een woning gekocht. In de aangifte IB/PVV 2006 heeft belanghebbende de hypotheekrente in aftrek gebracht. Volgens Hof Amsterdam heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat zij en haar echtgenoot zich hebben verzoend. Verzoening strookt ook niet met het feit dat belanghebbende in haar aangifte IB/PVV 2006 als alleenstaande ouder wenste te worden aangemerkt. Het hof is dan ook van oordeel dat belanghebbende niet uit hoofde van gemeenschap van goederen mede-eigenaar is van de woning. Belanghebbende heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat zij als economisch eigenaar moet worden aangemerkt.

De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81 Wet RO.

HR 10 januari 2014, 13/03103