06-52500157 info@wisselkom.nl

Of ga ik nu te ver ……?

Er is een – uiteraard oude – latijnse uitdrukking: “Bellum est sua vitia nosse” en dat kan worden uitgelegd als: Het is mooi je eigen fouten te kennen. De advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, de heer R.E.C.M. Niessen, heeft in een zaak over pensioengelden...

Dwangsommenjagers (een vervolg)

Een paar weken geleden heb ik in mijn wekelijkse blog aandacht besteed aan het recht op kostenvergoedingen bij onder andere bezwaarschriften (“Je hebt er recht op, maar je krijgt het niet”). Recentelijk heeft de Advocaat-Generaal met betrekking tot een aantal bij de...