06-52500157 info@wisselkom.nl

Boter op het hoofd …..

Uit een recent onderzoek van de NOS en regionale omroepen blijkt dat het merendeel van de gemeenten als belangrijkste oorzaak van de huidige woningcrisis aanwijzen …… de slechte doorstroming van ouderen op de woningmarkt. Ouderen willen volgens de gemeenten niet...