06-52500157 info@wisselkom.nl

Hoe lang blijft dit nog doorgaan?

We hebben in Nederland een rechtsbeginsel: Iedereen wordt geacht de wet te kennen. Natuurlijk is het tegenwoordig onmogelijk om de wet te kennen, er zijn immers vele, vele wetten. Maar je wordt wel geacht die wetten te kennen, die te maken hebben met bijvoorbeeld je...

Schokkend!

Het is van alle tijden: een burger heeft een conflict met een overheidsorgaan en samen komen ze er niet uit. De rechter wordt gevraagd over de kwestie uitspraak te doen en dat doet de rechter dan ook. Maar helaas komt het tegenwoordig steeds vaker voor dat het...