06-52500157 info@wisselkom.nl

Dat moet toch ook anders kunnen!

Een poosje geleden heb ik voor een adviesklant een verzoek om een (ingewikkelde) betalingsregeling gezonden naar de Belastingdienst, meer specifiek: Centrale administratieve processen Invordering Landelijk Incassocentrum te Heerlen. Na ruim een maand ontvang ik op 25...