06-52500157 info@wisselkom.nl

Het UBO-register

Met ingang van 27 september 2020 is het UBO-register bij de Kamer van Koophandel in gebruik genomen. UBO is de afkorting van “Ultimate Beneficial Owner (= uiteindelijke belanghebbende) en is een gevolg van de 4e anti-witwasrichtlijn van de EU. Iedere natuurlijke...