06-52500157 info@wisselkom.nl

Welkome hulp op aanvraag

De coronacrisis heerst nu haast één jaar in Nederland. Het kabinet heeft in die periode vele maatregelen genomen om de crisis te bestrijden en/of zo beheersbaar mogelijk te houden. Het is iedereen wel goed bekend dat sommige maatregelen zo draconisch waren/zijn dat de...