06-52500157 info@wisselkom.nl

Zoals wel vaker gebeurt, zijn nieuwe ontwikkelingen en toepassingen afkomstig van grote bedrijven en worden ze daar voor het eerst toegepast. Niet zelden, en nu dus ook, zijn het dan toepassingen uit het Angelsaksische deel van de wereld.

Tax Assurance is daar een goed voorbeeld van. Tax Assurance houdt in dat de belastingadviseur of accountant – in opdracht van het bestuur of de eigenaar – de (in)direct betrokkenen van de onderneming als het ware gerust stelt over de belastingverplichtingen van de onderneming.
Die betrokkenen kunnen dan zijn o.a. eigenaren, aandeelhouders, werknemers, banken, maar bijvoorbeeld ook de Belastingdienst.

De belastingadviseur of accountant zal voor de Tax Assurance gebruik maken van een zogenoemd Tax Control Framework (TCF). Bij een TCF maakt de belastingadviseur (hierna ook: accountant) procedures om de belastingverplichtingen te beheersen en deze procedures moeten continu worden beoordeeld en uiteraard ook worden gecontroleerd op naleving ervan.
Een TCF is er dus om juist, volledig en tijdig aangifte te doen en ook de verschuldigde belasting te betalen.
Maar, een TCF kan alleen bestaan als de onderneming ook een fiscaal beleid heeft; zonder fiscaal beleid kan er geen TCF zijn.

Bij Tax Assurance en TCF is het belangrijk te weten hoe het algemene risicobeleid van een bedrijf eruit ziet. De volgende vragen kunnen daarvoor worden gesteld:
– Welke fiscale risico’s wilt de onderneming zeker niet lopen?
– Wanneer zijn risico’s voor de onderneming wel acceptabel?
– Hoe beheers je als onderneming de geconstateerde risico’s?
– Wat doe je zoal aan risicodetectie?
– Hoe gaat de interne communicatie (tussen verantwoordelijken) over mogelijke fiscale risico’s?
– Hoe sterk moet een fiscaal standpunt zijn voordat je het in een aangifte verwerkt?
– Et cetera.

Hoewel Tax Assurance op dit moment nog veelal gebeurt bij grote bedrijven/multinationals, verwacht ik dat dit ook snel zijn weg zal vinden in de grote MKB-bedrijven; de “M” dus.

Conclusie: Bij de grote(re) MKB-bedrijven kan Tax Assurance zeker een belangrijke toegevoegde waarde hebben.