06-52500157 info@wisselkom.nl
U mag de kosten van re-integratie en loondoorbetaling niet op de transitievergoeding (onderdeel Wet werk en zekerheid) in mindering brengen. Hiervoor bestaat naar de mening van de regering geen rechtvaardiging.

Volgens de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is de werkgever vanaf 1 juli 2015 verplicht een transitievergoeding te betalen aan de werknemer. De transitievergoeding is een vorm van ontslagvergoeding, welke aangewend wordt om de transitie/overgang naar nieuw of ander werk te realiseren door (om- en/of bij-)scholing of outplacement.

In een re-integratietraject heeft de werkgever 2 jaar lang geïnvesteerd in de zieke werknemer met als doel het behoud van werk en inkomen voor de werknemer. U zou dus logischerwijs de kosten voor re-integratie (ook wel: transitie naar ander werk/andere werkgever) moeten kunnen aftrekken van de transitievergoeding, uiteraard na overeenstemming met de werknemer. Zo is dat namelijk ook het geval bij transitie- en inzetbaarheidskosten tijdens het dienstverband.

Minister Asscher en de Eerste Kamer redeneren echter anders!

De plicht tot loondoorbetaling bij ziekte is een re-integratieplicht van de werkgever die voortvloeit uit de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte en de Wet Verbetering Poortwachter en vindt zijn oorzaak dus niet in  de nieuwe Wet Werk en Zekerheid ………
De loondoorbetalings- en re-integratiekosten kunnen daarom niet in mindering worden gebracht op een transitievergoeding.