06-52500157 info@wisselkom.nl

Zoals bekend mag worden verondersteld is met ingang van 1 januari 2014 de schenkingsvrijstelling voor de schenkbelasting verhoogd tot € 100.000,– mits het geld gebruikt wordt voor:

de kosten van verwerving van een eigen woning;

de kosten van het aflossen van een eigenwoningschuld;

de kosten van het verbeteren en onderhouden van zijn eigen woning;

de afkoop van de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht.

In een eerder besluit heeft de staatssecretaris al goedgekeurd dat dit ook geldt voor een deel van het jaar 2013 (vanaf 1 oktober 2013).

Het verhoogde bedrag geldt ook voor de aflossing van de restschuld van een al vervreemde woning. Aan de verhoogde vrijstelling zijn een aantal voorwaarden verbonden. Van belang is dat de staatssecretaris in de memorie van antwoord bij het Belastingplan 2014 heeft laten weten dat de schenkingsvrijstelling ook van toepassing is als het een in het buitenland gelegen eigen woning betreft.

Het i sechter nog niet 100% duidelijk wat de staatssecretaris precies bedoelt. Moet het een eigen woning zijn voor de toepassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 of is het voldoende dat de buitenlandse woning materieel is aan te merken als een eigen woning, dus ook als men bijvoorbeeld niet in Nederland belastingplichtig is?  Het lijkt het meest logische dat dit laatste het geval moet zijn, anders is de voorgestelde regeling waarschijnlijk in strijd met het Europese recht.

Bron: Memorie van antwoord Eerste Kamer, 5 december 2013, Belastingplan 2014, Kamerstukken 33.752, nr. A.