06-52500157 info@wisselkom.nl

Op 2 augustus 2013 publiceerde de Belastingdienst een bericht waarin aan ondernemers werd geadviseerd  hun btw-nummer niet op de website te vermelden omdat dit niet verplicht is. Enkele weken na de publicatie werd het nieuwsbericht door de Belastingdienst gecorrigeerd: de vermelding van uw btw-nummer op de website is blijkbaar wél verplicht! Wat is nu waarheid?

Hoe zit het nu?
In een brief aan de Tweede Kamer van 20 augustus 2013 schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken het volgende:  “Ondernemers dienen ter voorkoming van identiteitsfraude  zorgvuldig om te gaan met hun btw-nummer.”  Daarnaast benadrukt hij dat ondernemers zeker niet verplicht zijn om hun btw-nummer te vermelden op hun briefpapier, foldermateriaal of website. Volgt u het nog?

Wat staat er in de btw-wet
In de btw-wet- en regelgeving staat dat u als btw-ondernemer een factuur moet uitreiken u verplicht bent om uw btw-identificatienummer op de factuur te vermelden. In de genoemde regelgeving is niets terug te vinden over de vermelding van een btw-nummer op uw website. Toch is een ondernemer die een dienst van de informatiemaatschappij (via internet) verleent op grond van art. 3:15d, lid 1, onderdeel f Burgerlijk Wetboek (BW) verplicht(!) om zijn btw-nummer op de website te vermelden. Een wettelijke verplichting die kennelijk ook bij de overheid zelf niet echt bekend is.

Wisselkom weet raad
Als u als ondernemer online goederen (webshop) of diensten
(bijv. een advieskantoor) verkoopt bent u verplicht uw btw-nummer op de website te vermelden. Let op: ook gratis online dienstverlening die een economische activiteit vormt, zoals het gratis aanbieden van online informatie (verstrekken fiscaal nieuws bijv. door een
belastingadviseur, accountant of boekhouder) is een dienst van de informatiemaatschappij.  Ook dan bent u dus verplicht om uw btw-nummer op de website te vermelden. Minister Plasterk had het deze keer dus mis.

N.B.:  Overigens is het overtreden van art. 3:15d, lid 1, onderdeel f BW een economisch delict waarvoor de ondernemer (door de FIOD/ECD)
strafrechtelijk vervolgd kan worden. Een gewaarschuwde ondernemer telt voor twee!

Bron: BTW-Plaza, 29 augustus 2013