06-52500157 info@wisselkom.nl

Klik hier voor de checklist inkomstenbelasting 2013.

Het is elk jaar weer lastig om na te gaan welke informatie van belang is of kan zijn voor de verzorging van de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

Teneinde voor u dat eenvoudiger te maken, hebben wij voor u een Checklist inkomstenbelasting 2013 opgesteld en deze checklist inkomstenbelasting 2013 treft u hierbij aan. U kunt deze checklist gebruiken om alle relevante informatie te verzamelen, zodat wij daarna uw aangifte inkomstenbelasting 2013 vlotter en zo volledig mogelijk kunnen verzorgen.

U kunt uiteraard ook de checklist gebruiken om zelf uw aangifte in te vullen.

Het is feitelijk ondoenlijk om alle mogelijke situaties in een checklist op te nemen (de checklist zou dan al gauw een dik boekwerk worden) en we kunnen daarom niet garanderen – en daar is de checklist ook niet voor bedoeld – dat we na inzage van de door u ingevulde checklist geen nadere vragen meer kunnen of zullen hebben.