06-52500157 info@wisselkom.nl

Eigenlijk moet dit zijn: We zullen je wel helpen nog meer te leren.

Het zal toeval zijn, maar in de achter ons liggende twee weken ben ik benaderd door onder meer mijn brancheorganisatie, zo’n beetje de grootste uitgever van vakliteratuur en een jonge netwerkorganisatie voor administratiekantoren, accountants en belastingadviseurs.

Wat is de oorzaak voor die belangstelling en wat willen ze nu precies van me weten?

Dat varieert een beetje, maar komt in het kort op het volgende neer:
Hoewel het grote organisaties zijn, welke zich met hun producten en diensten richten op onder meer zelfstandig gevestigde belastingadviseurs en kleine(re) belastingadvieskantoren, hebben ze – blijkbaar – onvoldoende inzicht in de zakelijke behoeften van diezelfde belastingadviseurs. Je kunt je daarbij ook afvragen of hun marketingafdelingen wel voldoende “feeling” hebben met deze specifieke afzetmarkt, maar dat ter zijde.
Omdat ik mij in eerdere contacten met die organisaties positief kritisch heb uitgelaten over het onvoldoende aansluiten van die producten en diensten met de behoeften van zelfstandig gevestigde belastingadviseurs (idem administrateurs en accountants), namen die organisaties – natuurlijk nieuwsgierig geworden – contact met mij op.

Ik weet uit eigen praktijkervaring en uit contacten met concullega’s dat een belastingadviseur, et cetera behoefte heeft aan onder meer:

  • Bruikbare modelovereenkomsten en -formulieren met betrekking tot de AVG
  • Handleidingen en toelichtingen AVG
  • Bruikbare modelovereenkomsten en -formulieren aangaande de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen financiering van terrorisme)
  • Handleidingen en toelichtingen Wwft
  • Bruikbare modellen van verschillende overeenkomsten, bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten (VOF en maatschap), managementovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten en ga zo maar door
  • Rekenmodellen
  • Bruikbare voorbeeldbrieven. Je kunt dan denken aan onderwerpen als de huidige corona-steunmaatregelen van de (Rijks)overheid
  • En zo is er nog veel meer.

Ik vermeld bewust “bruikbare” omdat ik soms modelovereenkomsten zie, waarbij de eigenlijke modeltekst slechts 1/3e van de bladzijde beslaat en de uitzonderingen, opties en waarschuwingen de bladzijde dan vullen.

Het is fascinerend te vernemen dat de door mij genoemde voorbeelden voor die hierboven vermelde organisaties soms een echte eyeopener zijn. Ik kan het me haast niet voorstellen, maar ik heb toch de indruk dat die organisaties dit voor de eerste keer horen. Hun enthousiasme over mijn kritische input lijkt mij niet geveinsd maar gemeend.

Ik ben dus echt benieuwd of en wat die organisaties (zullen) doen om hun producten en diensten nog meer af te stemmen op de behoeften van belastingadviseurs, administrateurs en accountants.

Overigens begrijp ik van de uitgever dat zij een paar van hun producten en dienst gaan aanpassen, maar die vervolgens gaan aanbieden aan de middel- en grote advieskantoren; dat dan weer wel.

Mijn advies aan collega-adviseurs is om voor je zakelijke behoeften en opmerkingen bij gelegenheid actief je stem te laten horen bij onder meer brancheorganisaties, netwerkorganisaties, et cetera.

Overigens is mijn advieskantoor al jaren AVG-proof, is de Wwft uiteraard goed ingebed en zijn mijn overeenkomsten, notulen en ga zo maar door altijd up to date.