06-52500157 info@wisselkom.nl

 

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een pensioenregeling met een pensioen-ingangsdatum van 60 jaar. Zijn BV houdt het pensioen in eigen beheer. De DGA besluit volledig door te werken tot 65 jaar en de ingangsdatum van het pensioen tot dat moment uit te stellen; hij maakt dus geen gebruik van zijn Overbruggingspensioen. Feitelijk doet hij afstand van de rechten die betrekking hebben op de periode van 60 tot 65 jaar. De pensioenaanspraken zijn normaal voor verwezenlijking vatbaar.

De keuze om te blijven doorwerken en geen “herberekening” van de pensioenrechten te maken, zullen flinke financiële gevolgen hebben, want ……….

de DGA geeft een deel van zijn pensioenrechten prijs, te weten het deel van de aanspraak dat betrekking heeft op de pensioenuitkeringen tussen 60 en 65 jaar. Dit heeft dan tot gevolg dat de gehele (!!!) pensioenaanspraak is belast en wel naar de waarde in het economische verkeer op het moment van prijsgeven.

Dit kan een zeer flinke belastingaanslag inhouden.

Advies is dan ook om in soortgelijke situaties altijd de pensioenrechten te laten herberekenen; scheelt een hoop financiële problemen.