06-52500157 info@wisselkom.nl

VNO-NCW en MKB-Nederland staan positief tegenover het voornemen van minister Opstelten van Justitie om onredelijke schuldeisers te dwingen mee te werken aan een akkoord dat een faillissement kan voorkomen. Dat akkoord sluit een bedrijf in problemen met zijn schuldeisers. De ondernemingsorganisaties wijzen er wel op dat misbruik van deze regeling moet worden voorkomen. Bij zo’n ‘dwangakkoord’ is namelijk geen curator betrokken die daar bij faillissementen normaal op toeziet. Schuldeisers moeten volgens VNO-NCW en MKB-Nederland de mogelijkheid krijgen om de rechtbank te vragen een onafhankelijke deskundige aan te wijzen om de boeken van de schuldenaar te raadplegen. Zo kunnen zij controleren of de schuldenaar wel een juiste voorstelling van zaken geeft.

Volgens het wetsvoorstel van Opstelten is een ruime meerderheid van schuldeisers voldoende om tot sanering van de schulden via een akkoord over te gaan. Schuldeisers krijgen bijvoorbeeld later uitbetaald of worden uitbetaald in aandelen in plaats van geld. Zij hoeven daar niet aan mee te werken als zij op basis van het akkoord minder zouden krijgen dan bij een faillissement.