06-52500157 info@wisselkom.nl

In ons (bestuurs)recht is bepaald dat je als belanghebbende bezwaar kunt maken tegen een “voor bezwaar vatbare beschikking”. In de wet staat dat je je bezwaar binnen 6 weken moet indienen. Ben je één dag te laat, dan is het echt: te laat is te laat.

Het is van wezenlijk belang om goed in te zien wanneer die termijn van 6 weken een aanvang neemt.

Ruim een jaar geleden heeft een aantal bewoners (waaronder ikzelf) van het appartementencomplex waar ik woon, een zienswijze over een bestemmingsplan ingediend; het betrof het bestemmingsplan voor een naastgelegen groot bouwperceel. In en na overleg met de gemeente (Bergen op Zoom) zijn er nadere afspraken gemaakt over o.a. het realiseren van parkeerplekken en het daarom niet kappen van oude bomen. Iedereen was en is tevreden.

Echter, recentelijk is de voor dat bouwperceel verleende omgevingsvergunning door de gemeente gepubliceerd …… en dan gaat de schoen ineens wringen.

De desbetreffende tijdlijn is de volgende:
–    29 maart 2022         de gemeente verzendt de verleende omgevingsvergunning
–    13 april 2022           de gemeente “publiceert” de verlening
–     14 april 2022          de publicatie wordt voor iedereen zichtbaar en dus kenbaar.

De vraag is nu wanneer de bezwaartermijn van 6 weken begint?

In tegenstelling tot wat je misschien verwacht, begint die 6-wekentermijn op 29 maart 2022, zijnde de verzenddatum, want dat is de datum van bekendmaking (!).
Maar als mogelijke belanghebbende komt die bekendmaking bij jou pas op 14 april 2022, dus ruim 16 dagen later onder ogen.
Ergo: de gemeente steelt hier al ruim twee weken van je wettelijke bezwaartermijn.

Het wordt nog erger: om na te gaan of de gemaakte afspraken van een jaar geleden ook (juist) in de omgevingsvergunning zijn opgenomen, moet je de stukken van die omgevingsvergunning inzien.
Dat inzien kan:
– Alleen in het gemeentehuis van Bergen op Zoom en
– Je moet daarvoor tevoren telefonisch een afspraak maken met het zogenoemde Klantencontactcentrum, welke medewerker er dan voor zal zorgen dat de desbetreffende afdeling alle relevante stukken verzamelt en vervolgens met jou een afspraak maakt voor het daadwerkelijke “inzien”.
Je raadt het ongetwijfeld al. Ondanks meerdere herhaalverzoeken gebeurt er de 10 dagen totaal niets.

Nu heb ik de afgelopen decennia meerdere Bouviers als huisdier gehad en een Bouvier staat erom bekend dat hij recht op zijn doel afgaat en zich voor het bereiken van zijn doel niet laat afleiden. Ik heb in deze kwestie die eigenschap toch maar eventjes geleend.

Uiteindelijk ontvang ik van de desbetreffende gemeentelijke afdeling alle benodigde stukken en informatie, maar niet nadat ik eerst:

  • Meerdere gemeenteraadsleden heb geïnformeerd over de gang van zaken
  • Heb moeten “dreigen” met het mobiliseren van medebewoners van het appartementencomplex waar ik woon, teneinde meerdere bezwaarschriften in te dienen.

Het frappante is dat ik de relevante stukken per e-mailbericht ontvang, dus blijkbaar hoef ik nu niet naar het gemeentehuis te gaan voor het inzien van de stukken ……

Op dag 11 heb ik alle relevante stukken ontvangen. Al met al zijn we nu 27 (!) dagen verder. Ik constateer dan ook dat de gemeente die 27 dagen steelt van de wettelijk bezwaartermijn van 6 weken. Wie steelt, is een dief en dus is de gemeente Bergen op Zoom een dief.

Wat mij ook verbaast, is dat rechters in Nederland deze werkwijze van gemeenten sanctioneert, zie bijvoorbeeld de uitspraak van 14 februari 2018 van Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2018:549.

Mijn advies is om altijd goed na te gaan wanneer een bezwaartermijn (en natuurlijk ook beroepstermijn) aanvangt en zorg ervoor dat je tijdig je eventuele bezwaarschrift indient.Hou er rekening mee dat bij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning de bezwaartermijn aanvangt vanaf datum bekendmaking en niet pas vanaf datum publicatie.