06-52500157 info@wisselkom.nl

Wanneer je een woning koopt, zul je in het algemeen ook voor de financiering van de koopsom (inclusief kosten koper) een – aanvullende – financiering nodig hebben. Het financieringsbedrag is een flink bedrag en je “zit vaak voor jaren vast” aan die financieringsverplichting; het is dan ook zaak dat je goed en zorgvuldig geadviseerd wordt door daarvoor in de markt bestaande partijen.
Dat dit niet altijd het geval is of kan zijn, bleek mij toen ik een paar dagen geleden een flyer van een onafhankelijke hypotheekadviseur kreeg. In die flyer staat letterlijk bij de tekst Huren of Kopen? dat kopen inhoudt: “Stabiele maandlasten (geen huurverhoging”.
Hoe onjuist kan dit zijn, want
– bij nieuwe financieringen is de rente alleen fiscaal aftrekbaar als het een lening op annuïteitenbasis betreft en bij deze lening wordt de rentecomponent in de maandtermijn telkens lager. Ergo, minder fiscaal aftrekbare rente betekent dan per definitie een hogere netto-last!
– met ingang van 1 januari 2014 is de rente niet langer fiscaal aftrekbaar tegen het huidige 52%-tarief van de inkomstenbelasting, maar wordt enkel en alleen voor die rente-aftrek het tarief jaarlijks met 0,5% verlaagd tot uiteindelijk 38% (in 2017 is de rente dus aftrekbaar tegen effectief 50%).

Hoezo “stabiele maandlasten”?.

De desbetreffende hypotheekadviseur wilde absoluut niet ingaan op bovenstaande argumenten en da’s toch jammer.
Misschien iets voor de AFM?