06-52500157 info@wisselkom.nl

De Middelingsregeling is een faciliteit in de inkomstenbelasting, welke de (progressieve) belastingdruk bij sterk wisselende inkomens kan compenseren. Bij deze regeling worden de fluctuerende inkomens van een aaneensluitende periode van 3 jaar “gemiddeld”. Blijkt na aftrek van een drempel van € 545,– dat er een positief saldo resteert, krijg je dat saldo alsnog van de Belastingdienst terug.
Maar let op:
– Je moet wel zelf eerst de middelingsberekening maken en
– Je moet er ook zelf bij de Belastingdienst om verzoeken.

Het Ministerie van Financiën heeft de Middelingsregeling voor de periode 2011 – 2013 geëvalueerd en heeft onder andere geconstateerd dat in die onderzochte periode:
a. Jaarlijks “slechts” 50.000 personen gebruik maken van de middelingsregeling
b. Die 50.000 personen maar 15% is van alle personen, die in aanmerking zouden komen voor een middelingsteruggaaf
c. De gemiddelde teruggaaf ligt tussen € 1.550,– en € 1.700,–
d. De Belastingdienst alle ingediende middelingsverzoeken nog steeds handmatig (!) verwerkt en
e. Dat de kosten van deze verwerking jaarlijks € 1.100.000,– bedragen.

In het evaluatierapport van 12 december 2018 wordt gemeld dat het zeker een optie is om de gehele middelingsregeling maar te schrappen omdat:
1. Slechts weinigen gebruik maken van deze middelingsregeling, namelijk slechts 15% van degenen, die er juist voor in aanmerking komen
2. De Uitvoeringskosten voor de Belastingdienst hoog zijn (€ 1.100.000,– per jaar)
3. De middelingsberekening geen effect heeft op heffingskortingen; deze blijven ongewijzigd en
4. We in Nederland in 2021 naar alle waarschijnlijkheid een twee-schijventarief krijgen, waardoor alleen nog personen met hogere inkomens gebruik zullen maken van deze regeling.

Mijn commentaar is:
Ad 1. Hier ligt een mooie taak voor alle fiscale adviseurs, administrateurs en (assistent) accountants. Ook kan de Belastingdienst actief het bestaan van de middelingsregeling onder de aandacht brengen; ik begrijp dat dit laatste in 2019 gaat gebeuren.

Ad 2. Dit is naar mijn mening een drogreden, want bij jaarlijks 50.000 teruggaven en per teruggaaf een drempel (= niet-teruggegeven bedrag) van € 545,–, betekent dit dat de Belastingdienst 50.000 x € 545,– is € 27.250.000,– niet hoeft terug te geven. Me dunkt dat dit laatste bedrag “voldoende” is om de uitvoeringskosten van de Belastingdienst te dekken…..

Ad 3. De middelingsregeling op dit punt gewoon aanpassen.

Ad 4. Naar mijn mening kunnen hier geen (behoudens politieke en inkomens regulerende) bezwaren tegen bestaan; de mensen met hogere inkomens betalen immers in absolute bedragen al de meeste belasting.

Het is misschien goed te weten dat natuurlijk al eerder in de politiek is gesproken over de houdbaarheid van de middelingsregeling. Deze regeling is blijven bestaan omdat met name agrarische ondernemers en het MKB baat hadden/hebben bij deze compensatieregeling. Bij een mogelijke afschaffing van de middelingsregeling wordt het MKB weer getroffen door maatregelen van dit kabinet.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.