06-52500157 info@wisselkom.nl

Het zal velen van jullie bekend zijn: bij onder meer het Kinderopvangtoeslag-schandaal waren de ouders per definitie fout en moesten ze de Belastingdienst maar van hun onschuld overtuigen. Uiteindelijk is deze haast onmogelijke opdracht als gevolg van de starre opstelling van de desbetreffende Belastingdienstmedewerkers uitgelopen op een nooit eerder voorgekomen ramp (voor de ouders dan, hè).

Je zou dan verwachten dat met name de Belastingdienst zijn les in loslaten van starheid wel zal hebben geleerd, maar blijkbaar is dat nog niet bij alle onderdelen van de Belastingdienst doorgedrongen.

Een recent praktijkvoorbeeld.

Een man ontvangt in mei van dit jaar een aanslag Schenkbelasting en deze aanslag vermeldt een te betalen bedrag van (afgerond) € 45.000,– en dat wegens een in januari 2022 ontvangen schenking van de heer X. Op zich natuurlijk geen probleem, zij het dat de man èn de heer X niet eens kent èn de schenking ook nooit heeft ontvangen.

Enfin, de man neemt zowel telefonisch als per e-mail contact op met de Belastingdienst en dan gebeurt het volgende:

  • De man deelt mee dat hij de schenker, de heer X, niet kent en ook de bewuste schenking nooit heeft ontvangen
  • Hij moet vervolgens zelf bewijzen dat hij inderdaad de schenking nooit heeft ontvangen
  • Hij stuurt afschriften van al zijn bankrekeningen naar de Belastingdienst
  • De Belastingdienst gelooft hem nog steeds niet en adviseert de man om een bezwaarschrift in te dienen
  • De man dient dan ook een bezwaarschrift in
  • Vanaf dat moment is elke communicatie met de Belastingdienst onmogelijk want ja, het bezwaarschrift is in behandeling en wel bij een andere Belastingdienstmedewerker en die medewerker heeft geen behoefte aan overleg of wat dan ook.

De man neemt vervolgens met mij contact op en doet zijn verhaal.
Ik adviseer de man om een aanvulling op zijn bezwaarschrift in te dienen en in gezamenlijk overleg vermeldt de man in de aanvulling op zijn bezwaarschrift:

Dossierinzage

Ook verzoek ik u om inzage in het desbetreffende dossier. Ik verzoek u mij in elk geval een duidelijke kopie van de aangifte Schenkbelasting inclusief de zichtbare handtekening toe te zenden.

Als uit deze dossierinzage informatie volgt, die mijn bezwaren kunnen complementeren, dan verzoek ik u mij toe te staan deze alsnog aan te vullen.”.

De bedoeling is duidelijk: we willen een kopie van de door de Belastingdienst ontvangen aangifte Schenkbelasting zien.

Binnen een week stuurt de Belastingdienst naar de man bericht dat de Belastingdienst de aanslag Schenkbelasting heeft verminderd tot een te betalen bedrag van nihil …….

Uiteraard is dan eind goed, al goed, maar het irriteert mij dat de Belastingdienst zo star en onbuigzaam was om bijvoorbeeld na betwisting door de man niet zelf een en ander te controleren/na te vragen bij de kenbare schenker, de heer X.
Als de Belastingdienst dit direct had gedaan, was voor zowel de Belastingdienst als de man een hoop onnodig werk bespaard gebleven.

Mijn advies zal duidelijk zijn: natuurlijk is er in principe niets mis mee met het zelf in bezwaar gaan bij de Belastingdienst, maar je loopt het risico te verzanden in een moeras van regels, halsstarrigheid, et cetera. Het kan daarom beter zijn om al in een vroeg stadium contact op te nemen met een belastingadviseur; hij/zij kent immers de formele wegen.