06-52500157 info@wisselkom.nl

Ik hoor het overal om me heen en ik lees het ook in de media: we moeten weer de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting doen en het lijkt wel of het elk jaar nog moeilijker wordt!

OK, het is een gegeven dat de belastingwetgeving vele, vele moeilijke termen en begrippen bevat zoals bijvoorbeeld: Boxen, verzamelinkomen, heffingskortingen, eigenwoningreserve, inkomensvoorzieningen, goed koopmansgebruik, breukdelen, aanmerkelijk belang, reguliere voordelen, heffingsgrondslag, kwalificerende buitenlands belastingplichtigen, Grensarbeiders, persoonsgebonden aftrek, fiscale partner en ga zo nog maar een tijdje door.

Gelukkig kunnen veel belastingplichtigen gebruik maken van de VIA (= Vooraf ingevulde Aangifte), maar aan de andere kant: ik weet dat je die informatie wel degelijk eerst moet controleren omdat er vaak fouten zijn of dat de informatie onvolledig is.

Lukt het je niet om je aangifte inkomstenbelasting volledig en juist in te vullen, dan bestaan er meerdere “hulplijnen” zoals (belasting)adviseurs, administratieconsulenten, accountants, medewerkers van vakbonden, studenten – fiscaal – recht en zelfs medewerkers van de Belastingdienst.

Uiteindelijk zal het wel lukken en zo moeilijk is de aangifte inkomstenbelasting toch niet!

Als belastingadviseur met vele jaren ervaring is de verzorging van een aangifte inkomstenbelasting in het algemeen geen echte uitdaging meer. Natuurlijk bestaat er fiscale wetgeving, welke soms ook voor mij lastig is (denk bijvoorbeeld aan fiscale partners, echtscheiding, toedeling voormalige eigen woning, alimentatie, kosten van de voormalige eigen woning), maar die “uitdaging” lukt me altijd wel.

Maar gisteren had ik een uitdaging, die zelfs vandaag voor mij nog steeds een echte uitdaging is, namelijk de jaarafrekening van mijn energiekosten.

In deze jaarafrekening wordt gerekend met 6 (!) cijfers achter de komma en staan termen als:
–    TTB vergoeding
–    WMS meetkosten
–    Mutatiekosten
–    Brandstofkosten (ja, ja)
–    Afnemers
–    Tijdfactor
–    GigaJoule
–    Verdelingswijze eenheden
–    Factor Reductie
–    Afgelezen waarde nieuw
–    Doortellend meetsysteem
–    Omrekenfactor

Het is naar mijn mening absoluut onmogelijk om alle termen en bedragen te controleren zonder gebruik te maken van een PC of laptop. En dan durft de opsteller van de afrekening nog te vragen of je zo vriendelijk wil zijn om alles goed te controleren.
Is het dan de bedoeling dat ik het werk van de opsteller van de afrekening controleer? Is die man of vrouw niet zeker van zijn/haar eigen cijfers?
Het moet niet gekker worden.

Enfin, ik heb inmiddels al één flinke fout gevonden in de jaarafrekening; nu nog ergens in het komende weekend gaan “zweten” op het doorgronden van alle cijfers.

Nee, dan is het invullen van een aangifte inkomstenbelasting zo moeilijk nog niet.