06-52500157 info@wisselkom.nl

Op 25 mei aanstaande is dan eindelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ik ben al in een relatief vroeg stadium (november 2016) begonnen met het AVG-proof maken van mijn kantoororganisatie en na een beoordeling door een advocatenkantoor te Breda, heb ik de bevestiging ontvangen dat mijn organisatie “AVG-proof” is.